Prijem 125 policajaca u ZDK-u pratit će Transparency International BiH

Prijem 125 policajaca u policijske strukture ZDK-a pratit će Transparency International BiH. Uprava policije MUP-a ZDK-a potpisala je sporazum o saradnji sa ovom organizacijom kojim će, kako ističu, biti osigurana potpuna transparentnost prijema policijskih službenika. Ovi je prvi takav sporazum potpisan u Federaciji BiH, a ključno je iz procesa prijema policajaca isključiti koruptivne radnje, sa naglaskom na utjecaj komisije koja provodi konkurs.

Svaki od 1.400 kandidata, nakon što prođu provjere fizičke sposobnosti i morfološkog statusa, odnosno ukoliko im težina i visina bude u okviru propisanih limita, dobiju određenu šifru te nastavljaju proces testiranja.

“Sva komunikacija sa njima će biti putem brojeva, nema imena i prezimena, niko ne zna ko je u pitanju osim samog kandidata – to je način na koji smo predvidjeli da provodimo ovaj proces ne samo kad je u pitanju morfološki status već fizičke sposobnosti, a na kraju i test općeg znanja i provođenje intervjua”, kaže Adis Imamović, predsjednik Komisije za prijem kandidata u MUP ZDK-a.

Za odabir 125 policijskih službenika primjenjivat će se pravilnik koji će omogućiti da se konkurs u cijelosti provede na zakonit i transparentan način. To znači da bi se sve neregularnosti, koje su ranije prijavljivane, prilikom konkursne procedure trebale spriječiti te tako ispuniti određene ciljeve.

“To je transparentnost prilikom zapošljavanja u organe državne službe pa, evo, i u policijske agencije, sprečavanje nezakonitosti ili bilo kakvog oblika korupcije, sprečavanje nepotizma ili, kako bismo kolokvijalno rekli, sprečavanje bilo kakvih veza prilikom zapošljavanja”, objašjnava policijski komesar MUP-a ZDK-a Semir Šut.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona prva je sigurnosna služba u Federaciji koja konkursnu proceduru provodi po sporazumu potpisanim sa Transparency Internationalom BiH. Praćenje procesa od velikog je značaja za kandidate.

“Nastojat ćemo ispratiti i sve ostale faze konkursa u smislu i pismenog testiranja – da li su objektivno procijenjeni intervjui i s druge strane će omogućiti svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs da, ukoliko primijete eventualne nepravilnosti mogu se obratiti Transparency Internationalu BiH”, navodi Ivana Korajlić, direktorica Transparency Internationala BiH.

Uz ustaljenu dinamiku penzionisanja kadrova, plan Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona je da se u drugoj polovini naredne godine razmotri stanje u policijskim upravama te raspiše novi konkurs kako bi se osigurao dovoljan broj policijskih službenika.

federalna.ba

Nema poruka za prikaz