Proces usvajanja ljiljana kao državnog simbola Bosne i Hercegovine

Politička situacija u Bosni i Hercegovinu nastala početkom 90-tih godina iskazivala je i promjenu državnih simbola. Obzirom da je BiH postala nezavisna i suverena država, nastojalo se istaći obnovu bosanskohercegovačke državnosti koja je izgubljena 1463. godine kada je ona okupirana pod naletom moćne osmanske imperije. Shodno tome temelji za nove simbole su pronađeni iz perioda … Nastavi čitati Proces usvajanja ljiljana kao državnog simbola Bosne i Hercegovine