Sijači mržnje iz redova SPC u Rožajama

Nekada davno sam čuo izreku jednog mudrog starca sa Cetinja, koji je rekao: ,,Ne čini dobro, da ne bi zlo dočekao”! Tada sam bio vrlo mlad i nisam do kraja razumio kontekst ove izreke – kako to može da neko ko čini dobro dočeka i zlo! Sjetio sam se te njegove izreke mnogo godina kasnije. Freskopis naslikan u unutrašnjosti crkve Ružice u Rožajama je pokazao svu politiku, dogmatizam, zilotizam (pravoslavlje ili smrt) i mržnje kojim se kreće SPC u Crnoj Gori. Freskopis pokazuje otvorenu i neskrivenu politiku i jednostranost SPC prema Bošnjacima. Zaboravlja se da je Rožaje kroz svoju dugu, … Nastavi čitati Sijači mržnje iz redova SPC u Rožajama