Slika dana: Vojnik u porušenoj Koski Mehmed-pašinoj džamiji, Mostar 1992. godine

Vojnik u teško oštećenoj Koski Mehmed-pašinoj džamiji. Juni 1992. Mostar, Fotografija©️Philip Hollis Post Views: 121