Smanjen broj djece u ustanovama za predškolski odgoj u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini. Kako se u Informaciji navodi, na području Tuzlanskog kantona u prošloj pedagoškoj godini za rad sa djecom predškolskog uzrasta bilo je registrirano 20 predškolskih ustanova, od toga devet javnih predškolskih ustanova, čiji su osnivači općinska/gradska vijeća i 11 privatnih predškolskih ustanova. Također, počela je sa radom jedna nova privatna predškolska ustanova. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od šest mjeseci do šest godina života, na području Tuzlanskog kantona je oko 17%.

‘’Ovako mali obuhvat zahtijeva da se više radi na razvoju svijesti i promovisanju značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za razvoj mlade ličnosti, ali i proširivanju kapaciteta u pojedinim predškolskim ustanovama. Malom obuhvatu doprinosi i činjenica da u Čeliću, Kalesiji, Sapni i Teočaku nema javnih predškolskih ustanova. U odnosu na prethodnu pedagošku godinu smanjen je broj djece u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje za 494 djece. Tokom prošle pedagoške godine u predškolske ustanove izvršena su ulaganja u iznosu od 301.668,24KM’’, izjavila je ministrica obrazovanja i nauke TK Fahreta Brašnjić. 

Iako Tuzlanski kanton nije osnivač niti jedne od ustanova, značajna ulaganja izvršena su i iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu navedeno, može se konstatovati da su u određenoj mjeri poboljšani uslovi rada, u odnosu na prethodne godine, ali i dalje postoji potreba za ulaganjima.

federalna.ba

Nema poruka za prikaz