Šta se dogodilo sa sumnjivim otpadom u staroj kasarni u Rodoču kod Mostara?

Podsjećamo da je prošle godine Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK zaprimila dopis Agencije za koordinaciju policijskih tijela BiH da se na toj lokaciji nalaze nepropisno zbrinuta hemijska sredstva i otrovni otpad.

Tada je tim za spašavanje od radioloških hemijskih i bioloških opasnosti Federalne uprave za civilnu zaštitu izvršio pregled lokacije i utvrdio da je potrebno njegovo hitno zbrinjavanje. Također, konstatirano je da se stanje može tretirati kao predincidentno te da je potrebno poduzeti hitne mjere za njegovo zbrinjavanje. O tome su izvijestili i kantonalnu Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

„Od FUCZ smo također dobili dopis u kojem su vrlo jasno kazali kako su upoznati o tome da se tamo nalaze određene tvari ali da ni oni nemaju niti ljudstvo, niti tehniku da zbrinjavaju takvu vrstu otpada tako da mi u ovom trenutku u Upravi za Civilnu Zaštitu i vatrogastvo nemamo povratnu informaciju šta se zapravo dogodilo sa tim otpadom“, pojašnjava glasnogovornik Vlade HNK-a Pero Pavlović.

Nejasno je kako se nitko od nadležnih u godini dana nije zapitao što se dogodilo sa sumnjivim otpadom te je li uklonjen na adekvatan način.

„Vidljivo je da se radi o dezinficirajućim sredstvima čija je aktivna komponenta hlor, odnosno najvjerovatnije natrij-hiperhlorid. On je prije svega opasan za vodeni okoliš jer može uzrokovati masovni pomor ribe ukoliko bi nekakvim nesretnim okolnostima dospio u vodotok. U slučaju požara može doći do emisije vrlo toksičnih spojeva na bazi hlora,prije svega mislim na dioksine i furane koji svakako mogu vrlo štetno djelovati na ljudski organizam“, smatra profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli Abdel Đozić.

U međuvremenu, na samo 20 metara od kasarne, formiran je izolatorij za osobe koje se liječe od koronavirusa.

Neki od odgovora zatraženi su i u Oružanim snagama BiH, koji će se oglasiti u narednih 15 dana.

Izvor: federalna.ba

Nema poruka za prikaz