test test test

 • 24.01.2021

  Kao vanbračna supruga imate pravo na porodičnu penziju ali morate u posebnom posupku dokazati vanbračnu zajedicu.

  dr.doc. Esad Hrvačić
  [email protected]

 • 23.01.2021

  Poštovani,

  stanarsko pravo je shodno odredbi člana 46.  Zakona o prodaji stanova na kojim postoji  stanarsko pravo  prestalo postojati dvoje godine od dana stupanja na snagu ovog zakona tačnije zaključno sa 31.12.2000.g. Vi ste kao bespravni kosrisnik mogli ostvariti pravo shodno odredbi člana 30 Zakona o stambenim odnosima, a koji podrazumjeva 8 godina neprekidnog korištenja predmetnog stana zaključno sa 31 12 2000.g. S obzirom na činjenicu da stan koristite od 1996.g. ne ostvarujete pravo po osnovu stanarskog prava.

  doc. dr. Esad Hrvacic
  [email protected]

 • 23.01.2021

  Poštovani,

  Bez obzira što je tata ostavio testament, vi imate pravo na nužni dio koji iznosi ½ od onoga što bi po osnovu zakona nasljedila. To značu ako bi po zakonu nasljedila ½ onda po odnovu nužnog dijela naasljeđuješ  ¼.

  doc. dr. Esad Hrvacic
  [email protected]