Tuzlanski kanton dobio svoj prvi adresni registar

TK je dobio svoj prvi adresni registar. Naime proteklih 30 godina nije bilo sistemskog označavanja ulica i objekata na području ovoga kantona. Kantonalno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša polovinom ove godine, u suradnji sa općinama i gradovima, pokrenulo projekt zahvaljujući kojem je ovaj problem riješen. Benefiti projekta su višestruki.

Krajnji korisnici adresnog registra će biti javna preduzeća, ustanove, ali i građani jer će automatizovano i u digitalnom obliku moći preuzimati podatke iz registra.

Registar uključuje i nelegalno izgrađene objekte

“Cilj adresnog registra, između ostalog, jeste da svaka ulica bude povezana sa katastarskom općinom, da svaka ulica, odnosno objekti koji se nalaze u njoj budu numerisani, a što će omogućiti efektivniji rad svih gradskih javnih ustanova, preduzeća. Posebno zdravstvenih ustanova i vatrogasne službe”, objašnjava pomoćnica gradonačelnika Tuzle Jasmina Hasanefendić Šimleša.

“Svi oni koji su koristili GPS sisteme znaju da je većina kod nas u BiH, čak i nema ulica, 90%, a većina zgrada je obilježeno sa bb, tako da ćemo kada zaokružimo ovu petu fazu imati riješeno kao što to imaju u savremenim evropskim zemljama”, ističe pomoćnik gradonačelnika Gradačca Ferid Durmišević.

Projekt je koštao 220.000 maraka, a sredstva za njegovu realizaciju osigurana su iz katastarskih naknada koje gradovi i općine uplaćuju u kantonalni budžet. Za sada su završene četiri faze projekta.

“Ono što slijedi sada jeste da se nakon pregledavanja tih podataka isti dostave, odnosno potvrda o tome dostavi Ministarstvu. Ministarstvo će dalje ove podatke proslijediti Federalnoj geodetskoj upravi, koji će te podatke konvertovati u određeni softver kako bi bili vidljivi putem njihovog web portala katastar.ba i svim ostalim građanima našeg kantona”, kaže ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša TK Elvir Rožnjaković.

Posljednja, peta faza projekta je nabavka pločica za označavanje brojeva objekata i naziva ulica. Koliko je ovaj problem izražen ne samo na području TK, nego i u cijeloj BiH govori podatak da u državi imamo milion i 400.000 objekata bez broja, što je čak 40%, prema popisu iz 2013. godine.

federalna.ba

Nema poruka za prikaz