U Bosni zvono crkve nikada nije smetalo glasu mujezina, ali …

STATUS DANA:

“U Bosni zvono crkve nikada nije smetalo glasu mujezina, ali je glas mujezina itekako smetao zvonu crkve.

Od 270 džamija u Beogradu sačuvana je samo jedna.

Od 250 džamija u Hrvatskoj, sačuvane su samo tri.

Tokom agresije na BiH srušeno je 614 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, četiri tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata.”

/Vildana Hajdarpašić/

Nema poruka za prikaz