U Finskoj sve više mladih osoba koje traže pomoć za liječenje od depresije

U Finskoj je sve više mladih osoba koje od nadležnih zdravstvenih ustanova traže pomoć u liječenju od depresije.

Prema istraživanju koje je na nacionalnom nivou proveo Istraživački centar za dječiju psihijatriju na Univerzitetu u Turku, sve je više mladih Finaca koji se liječe od depresije u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama.

“Brz porast kod broja djece i adolescenata kojima je dijagnosticirana depresija predstavlja izazov za specijalizirane službe koje su nadležne za mentalno zdravlje građana Finske”, navodi se u istraživanju koje je objavljeno i u naučnom časopisu “Nordic Journal of Psychiatry”.

U studiji su upoređene dvije starosne grupe – mlade osobe rođene između 1994-2000 i one rođene u periodu 1987-1993.

Stopa dijagnoze depresije u starosnoj grupi mladih do 15 godina porasla je za čak 65 posto među djevojčicama i za 53 posto među dječacima.

Svetlana Filatova, glavna istraživačica koja je predvodila studiju, istakla je da je jedan od razloga povećanog broja i taj što se mlade osobe posljednjih godina sve više same obraćaju za ljekarsku pomoć.

“Sve više depresivnih osoba u ranoj fazi dobija pomoć, što je svakako pozitivno”, rekla je Filatova koja je angažovana kao postdoktorantica na Istraživačkom centru za dječiju psihijatriju na Univerzitetu u Turku.

Prema nezvaničnim podacima, korištenje usluga za zaštitu mentalnog zdravlja konstantno se povećavalo u posljednje dvije decenije u Finskoj, ali i u mnogim drugim zemljama.

David Gyllenberg, koautor istraživanja, kazao je novinarima da sve veća upotreba usluga za djecu i mlade predstavlja i dodatno opterećenje za specijalizirani zdravstveni sistem u Finskoj.

Naglasio je da se radi o vrlo opsežnoj studiji u kojoj je istraženo oko 1.24 miliona djece rođene u Finskoj između 1987. i 2007. godine, od čega je više od 37.000 imalo barem jednu posjetu zdravstvenoj ustanovi zbog depresije.

Prema rezultatima istraživanja, u starosnoj grupi do 25 godina, kod 10 posto djevojčica i kod pet posto dječaka dijagnosticirana je depresija.

Nema poruka za prikaz