Udvostručen budžet Erasmus+ programa, sve veći interes u BiH (VIDEO)

Za Erasmus+ programe koji će biti implementirani od 2021. do 2027. godine Evropska komisija udvostučila je budžet, na 30 milijardi eura, što će omogućiti da u programu učestvuje 12 miliona ljudi.

Taj program, koji je namijenjen obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Evropi, sve je popularniji i u Bosni i Hercegovini, a oni koji ga vode smatraju ga jednim od najvažnijih i najuspješnijih programa Evropske unije.

Šef Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH Gianluca Vannini je poručio da je Erasmus+ jedan od glavnih programa EU, te da s ponosom promovira razmjenu studenata, univerzitetskih profesora i akademskog osoblja na univerzitetima širom Evrope.

– Do sada je više od devet miliona osoba učestvovalo u ovom programu, udvostručili smo izdavanja. Sretni smo da iz godine u godinu u BiH raste interes za Erasmus+. Od 2015. do 2018. godine više od 3.500 osoba iz BiH su učestvovali u programu – istakao je Vannini na predstavljanju programa u Sarajevu, gdje su se okupili bivši i budući korisnici Erasmusa.

Direktor Nacionalnog Erasmus+ ureda u BiH Suad Muhibić je podsjetio da realizacija programa traje više od 30 godina te da je BiH vrlo aktivna u Erasmusu.

– Mi smo druga zemlja na zapadnom Balkanu po aktivnosti, poslije Srbije, po broju učešća i projekata – rekao je Muhibić.

Kazao je da BiH ima više od 30 projekata izgradnje kapaciteta koji daju mogućnost bh. univerzitetima da se moderniziraju i usklade svoje planove s evropskim.

– I preko 460 projekata, koji daju mogućnost pojedincima da odu u Evropu i da nauče nešto novo – naglasio je Muhibić.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti evropskih građana, kao i unapređivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

 

Nema poruka za prikaz