Umjesto da mu lomite ruku, odsijecite mu bradu

U vrijeme poslanika Sulejmana, a.s., nekom čovjeku sletje ptica na rame. Čovjek je jako udari i pri tom joj slomi krilo. Ptica ode kod Sulejmana, a.s., i tuži čovjeka, a Sulejman, a.s., ga pozva na saslušanje. Na kraju, Allahov poslanik, a.s., čovjeka proglasi krivim i kao kaznu za učinjeno djelo naredi da i njemu slome ruku. Baš kad su htjeli da izvrše presudu, ptica progovori: „Ja sam tog čovjeka vidjela izdaleka, i kako ugledah na njemu džube, saruk i bradu, pomislih da se radi o dobrom čovjeku od kojeg su svi sigurni, koji nikome ne nanosi štetu, te sletjeh na … Nastavi čitati Umjesto da mu lomite ruku, odsijecite mu bradu