Urbana poljoprivreda na području općine Novi Grad Sarajevo: Korisnicima dodijeljeni sistemi za vertikalni uzgoj biljaka

Nakon što je u martu ove godine održana prezentacija iz oblasti urbane poljoprivredne proizvodnje koju je organizirala Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Turskom razvojnom agencijom „TIKA” i anketiranje polaznika, predstavnici TIKA-e izvršili su odabir korisnika kojima su dodijeljeni vertikalni sistemi za uzgoj biljaka. Time je počela realizacija projekta „Urbana poljoprivreda„ na području općine Novi Grad Sarajevo, a  to je prilika za ljude da uzgajaju ono što žele i da imaju svježu hranu na dohvat ruke. 

Projekat prezentira iskorištavanje balkona u stambenim zgradama za intenzivnu biljnu proizvodnju, koja vertikalnim sistemima proizvodnje višestruko povećava iskorištenu površinu i na taj način omogućava domaćinstvima da više konzumiraju svježu hranu i ostvare uštede u budžetu.

Trideset četiri odabrana korisnika od Turske razvojne agencije „TIKA” dobili su sisteme za vertikalni uzgoj biljaka, koji su već postavljeni na njihovim balkonima. Sistemi se sastoje od dvije panelne ograde (nosači vertikalnih sistema), 100 posuda sa sistemom za navodnajvanje, rasada biljki i  priručnika za vertikalni uzgoj.

Vertikalni uzgoj biljaka osim što omogućava proizvodnju hrane na minimalnoj površini, ima i druge prednosti, kao što su uzgoj svježih poljoprivrednih proizvoda na kućnom pragu, te nudi ekonomski opravdanu proizvodnju povrća.

Namijenjeni su za proizvodnju voća, povrća, začinskog i ukrasnog bilja na otvorenom i zatvorenom prostoru. Sistemi su fleksibilni i prilagodljivi za različite tipove prostora u urbanim sredinama. Saksije sa vertikalnim nosačima moguće je ugraditi u različite površine i pomjerati po visini i širini, zavisno od potreba.

Također, moguće je vršiti zamjenu biljke, a to znači da kada potrošite jednu salatu, onda stavljate na to mjesto drugu biljku. Sistem se može i zimi koristiti, ali se u tom slučaju u unutrašnji prostor trebaju instalirati lampe koje bi ustvari bile dotok svjetlosti u tom zimskom periodu.

Ovaj projekat ima veoma razvijen socijalni i ekonomski aspekt, a to je bio i jedan od ključnih kriterija prilikom odabira korisnika projekta.

Nema poruka za prikaz