Usvojena tri programa federalnog ministarstva prostornog uređenja

Vlada FBiH danas je usvojila tri programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 2.562.000 KM.

Tako je na ime sufinanciranja kantonalnih i lokalnih zajednica za projekte zaštita nacionalnih spomenika planirano 100.000 KM.

Raspodjela ovih sredstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 20.000 KM po jednom od četiri odabrana programa/projektu. Riječ je o zaštiti islamskih, katoličkih i pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima BiH, te zaštiti starih gradova ili nekropola stećaka ili drugih javnih objekata proglašenih nacionalnim spomenicima BiH.

Drugi program vrijedan je 700.000 KM, a namijenjen je projektima utopljavanja zgrada radi uštede energije. Raspodjela ovih sredstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 50.000 KM po jednom programu/projektu.

Usvojen je i program čijih je 1.762.000 KM predviđeno za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta. Od ovog iznosa je 300.000 KM namijenjeno udruživanju sredstava prema potpisanom Sporazumu između Vlade FBiH i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za realizaciju projekta “Oporavak od poplava u FBiH”.

Nadalje, za odabrane programe/projekte planirano je pojedinačno po 100.000 KM, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Fena

0

Nema poruka za prikaz