Usvojeni zaključci koji se tiču zaustavljanja nehumanog tretmana štićenika u Zavodu u Pazariću

Zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić prije nekoliko dana je pozvala zastupnike u Predstavničkom domu FBiH da podrže usvajanje sedam zaključaka koji se tiču zaustavljanja nehumanog tretmana djece i omladine u Zavodu u Pazariću. Danas se upravo to i dogodilo.

“Upravo su, u ovom momentu usvojeni svi moji, naši zaključci u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH koji se na hitno postupanje upućuju Vladi FBiH u vezi stanja u Zavodu u Pazariću, ali i svim ustanovama ovog tipa u FBiH”, napisala je Ćudić na Facebooku.

Predstavnički dom je usvojio sljedeće zaključke:

1. Da se uputi zahtjev Tužilaštvu Kantona Sarajevo za pristup informacijama o stepenu realizacije istrage i planiranim rokovima za eventualno podizanje optužnica.

2. Da četiri nadležna ministarstva Predstavničkom domu dostave izvještaj o stručnim kapacitetima ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.

3. Da četiri nadležna ministarstva hitno dostave izvještaj o sprovođenju Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite.

4. Da Ministarstvo rada i socijalne politike hitno dostavi izvještaj o sprovedenim konkursnim procedurama u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u 2020. godini.

5. Da se hitno dostavi informacija o stanju tokom pandemije te načinima zaštite štićenika i štićenica u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.

6. Da se pristupi prioritetnom upućivanju u parlamentarnu proceduru zakona definisanih zaključcima ovog doma.

7. Da se u cilju zaštite uposlenika i uposlenica javnih ustanova FBiH, koji su izloženi diskriminaciji i mobingu zbog prijavljivanja nezakonitih radnji, a u skladu sa Programom rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2020. godinu, na narednu sjednicu uvrsti Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača.

Rok za dostavu traženih informacija od nadležnih ministarstava je 1. februar 2021. godine.


Ćudić je zaključke u proceduru uputila u svoje ime, u ime Kluba Naše stranke kojim predsjedava te u ime Ines Kavalec, predsjednice Udruženja “Dajte nam šansu”, Aide Hrnjić, direktorice Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama ‘Colibri’, Edina Čelebića, predsjednika Vijeća roditelja JU Zavod Mjedenica, te Harisa Haverića, direktora Saveza ‘Sumero’, zatim Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK.

Podsjećamo, 4. decembra navršila se godina otkako je Ćudić objavila šokantne fotografije zlostavljanja štićenika u Zavodu u Pazariću.

Izvor: Klix.ba

Nema poruka za prikaz