Vijeće ministara u ponedjeljak o autocesti Sarajevo – Beograd

Vijeće ministara BiH će na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 10. juna, razmatrati Informaciju o aktivnostima koje se poduzimaju na Projektu “Izgradnja autoceste/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo”, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o zvaničnom vremenu u BiH, kojim se definiše zvanično vrijeme u našoj zemlji, te upotreba zvaničnog vremena, način računanja vremena i mjerenje vremena u komercijalne svrhe.

Predlagač zakona je Institut za mjeriteljstvo BiH, iz kojeg je ranije obrazloženo da kada je u pitanju odluka EU o ukidanju i računanju ljetnog i zimskog vremena, BiH će slijediti pozitivne zakonske odredbe EU, te bi i taj zakon trebao biti usklađen s tim odredbama. Evropski parlament, podsjećamo, izglasao je ukidanje pomjeranje sata od aprila 2021. godine, a zemljama EU biće ostavljeno da odluče hoće li zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena.

Vijeće ministara razmatraće i Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), te Nacrt memoranduma o saradnji između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije, kao i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, biće razmatrana Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Na obimnom dnevnom redu koji sadrži 56 tačaka biće razmatrano i nekoliko prijedloga odluka i to: Prijedlog odluke o utvrđivanju forme i okvirnog sadržaja izjave o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije, Prijedlog odluke o usvajanju Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, s Prijedlogom navedenog programa, Prijedlog odluke o dopuni tarife administrativnih taksi, Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2019. godine, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, Prijedlog odluke o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta, Prijedlog odluke o usvajanju Integriranog plana podrške za nuklearnu sigurnost (2019. – 2023.), s Prijedlogom integriranog plana podrške za nuklearnu sigurnost, te Prijedlog odluke o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama.

Državni ministri razmotriće i nekoliko informacija, između ostalih, Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I – XII 2018. godine, Informaciju o otkazivanju programa fazа I, II i III sporazuma zaključenih između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke za 2011, 2012. i 2013. godinu, kao i Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu, ali i Prijedlog migracionog profila Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Predloženi dnevni red predviđa i razmatranje izvještaja o radu nekoliko državnih institucija, između ostalog, Vijeća ministara BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Granične policije BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.

Sjednica je zakazana u 13.30 sati.

Nema poruka za prikaz