Više stanovnika BiH živi van države nego u njoj

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, van BiH živi oko dva miliona ljudi, što je 56,6 posto u odnosu na ukupan broj stanovnika u BiH. Najveći broj ljudi porijeklom iz BiH živi u evropskim zemljama (više od 80%), SAD-u i Kanadi (oko 16%) i Australiji (oko 2,5%), navedeno je u izvještaju, prenosi Klix.

Vijeće ministara BiH je još 2012. izdalo preporuku svim institucijama u BiH da pri izradi strateških dokumenata i drugih propisa uzmu u obzir razvojne resurse iseljeništva, kako finansijske (novčane doznake, štednju, investicije) tako i ljudske resurse, a prije godinu je urgirano da se poduzmu aktivnosti na sistemskom uređenju prijenosa znanja iz iseljeništva u BiH.

Nema poruka za prikaz