Visočani biraju između tri kandidata za gradonačelnika i 261 kandidata za gradsko vijeće

U BiH danas se održavaju lokalni izbori na kojima će građani birati 120 načelnika i 22 gradonačelnika. Pravo glasa ove godine ima 3.283.380 birača.

Na lokalnim izborima biraju se 64 općinska vijeća u Federaciji FBiH, 56 skupština općina u RS-u, 120 načelnika općina u BiH, sedam skupština gradova u RS-u, 14 gradskih vijeća u FBiH, 22 gradonačelnika u BiH i Skupština Brčko distrikta BiH.

Zagarantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata, a ove godine prvi put se na lokalnim izborima gradonačelnik Istočnog Sarajeva bira neposredno.

Osim 120 načelnika i 22 gradonačelnika na lokalnim izborima 2020. godine biraju se i 3.142 vijećnika/odbornika od kojih 23 predstavnika nacionalnih manjina.

Na izborima učestvuju 543 politička subjekta, od kojih je 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, devet listi nezavisnih kandidata, te 71 kandidat za nacionalne manjine.

Ovjereno je ukupno 30.809 kandidata od kojih 425 kandidata za načelnike/gradonačelnike, 30.188 kandidata za općinska vijeća, odnosno skupštine općina ili gradska vijeća, odnosno skupštine grada i Skupštinu Brčko distrikta BiH, te 196 kandidata predstavnika nacionalnim manjina.

U osnovnim izbornim jedinicima Domaljevac-Šamac, Orašje, Teočak, Mrkonjić-Grad, Jezero, Olovo, Grude, Ravno i Usora na glasačkom listiću za načelnika/gradonačelnika nalazi se samo po jedan ovjereni kandidat.

U BiH je formirano ukupno 5.759 biračkih mjesta, uključujući 388 redovnih mobilnih timova.

Po jedno biračko mjesto bit će otvoreno u Ambasadi BiH u Beču, Počasnom konzulatu BiH u Gracu, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

Za ove lokalne izbore akreditovano je 109 međunarodnih posmatrača, 120 posmatrača političkih subjekata i 3.824 posmatrača udruženja građana.

Birači će, uz pokazivanje jednog od važećih identifikacionih BiH dokumenata /lična karta, vozačka dozvola, pasoš/, na biračkom mjestu dobiti kombinaciju glasačkih listića i na taj način ostavriti svoje biračko pravo.

Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati.

Izvor: Visoko.co.ba

Nema poruka za prikaz