Vrijeme ne pripada tebi da ga možeš trošiti. Ono nema ni vlastiti život da ga možeš ubiti.

Ljudi govore o “trošenju vremena” ili čak “ubijanju vremena”.Nijedan izraz nije ispravan. Vrijeme ne pripada tebi da ga možeš trošiti. Ono nema ni vlastiti život da ga možeš ubiti.Umjesto toga, vrijeme vas čeka da mu date život.Rabin Tzvi Freeman Post Views: 30