Za izgradnju tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica 46 miliona KM

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je odluku o izgradnji tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, a ukupna vrijednost ovog projekta je 46 miliona KM.

Iz Vlade Kantona Sarajevo je saopšteno da je u kantonalnom budžetu za ovu  godinu planirano inostrano zaduženje za realizaciju ovog projekta u iznosu od 20 miliona eura, putem Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/.

Ovaj projekat datira od prije rata, a predviđen je Urbanističkim planom grada Sarajeva za period 1986‐2015.

Pojas za tramvajsku prugu planiran je u kontekstu primarne gradske–drumske  saobraćajnice od Ilidže do Hrasnice sa dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake širine po 3,5 metra.

“Glavni projekat je završen 2019. godine, nakon čega su riješeni kompletni imovinsko-pravni odnosi i dobijena građevinska dozvola za izvođenje radova. Projekt je u visokom stepenu spremnosti i mogao bi se realizovati u dosta kratkom roku”, rekao je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta. 

Nema poruka za prikaz