Akademik Esad Duraković: Gdje vam je savjest?! Gdje je vaš moral?! Gdje vam je vjera?

Piše: Akademik Esad Duraković Optužujem! Vaši zločini prema BiH i Bošnjacima kao većinskim muslimanima, očigledno je – to je projekt”. Gdje vam je savjest?! Gdje je vaš moral?! Gdje vam je vjera?! U svojstvu intelektualca i naučnika, humaniste i kosmopolite, kao rodoljub ali i građanin svijeta, najzad – u svojstvu vjernika koji duboko vjeruje da je raznolikost Čovječanstva Božija milost i da je po Bogu naša misija kreativna koegzistencija a ne ubilačka antagonizacija, političare koji su svojom aktivnošću ili pasivnošću doprinijeli ratu u BiH, njegovom ishodu i genocidu, te teškoj situaciji u kojoj se BiH našla poslije toga. OPTUŽUJEM •    … Nastavi čitati Akademik Esad Duraković: Gdje vam je savjest?! Gdje je vaš moral?! Gdje vam je vjera?