Ramić: Armija RBiH nastala je u odbrani slobode države BiH

Na nemoralni, nekulturni, ancivilizacijski pokušaj podjele države BiH i revizije historijskih, naučnih i sudskih činjenica o agresiji i genocidu u BiH najbolje je odgovoriti kulturom sjećanja na 15. april, Dan Armije RBiH. Armija RBiH je jedina antifašistička snaga u agresiji na RBiH, koja je vodila borbu za slobodu i čast svoje međunarodno priznate države BiH. Zato buduće generacije moraju znati da je Armija RBiH nastala u odbrani slobode države BiH. Zato je Armija RBiH simbol historijskog kontinuiteta bosanskohercegovačke državnosti, simbol kontinuiteta antifašizma na bosanskohercegovačkoj zemlji. Ali antifašistička Armija se nije borila za BiH u kojoj i dalje organizovano djeluju fašističke … Nastavi čitati Ramić: Armija RBiH nastala je u odbrani slobode države BiH