SRETAN VAM 1. MART – ZA nezavisnost, izbor je građana Bosne i Hercegovine

Pravo glasa imalo je 3.255.209 građana, a ZA je reklo njih 2.073.568 Od ukupnog broja stanovnika gotovo 75% ili 3/4 imale su pravo glasa. Na referendumu, odgovorom ZA, izjasnilo se preko 2,07 miliona stanovnika Bosne i Hercegovine. Prema popisu iz 1991. godine: ▪️Muslimana je bilo 1.902.956 [sa pravom glasa 1,425 mil]▪️Srba je bilo 1.366.104 [sa pravom glasa 1,024 mil]▪️Hrvata je bilo 760.852 [sa pravom glasa 0,571 mil]▪️Jugoslavena je bilo 242.682 [sa pravom glasa 0,181 mil]▪️Drugih(zbirno) je bilo 103.809 [sa pravom glasa 0,078 mil] Ukoliko se malo bavimo samo matematikom, možemo dobiti zanimljive rezultate koji će otkriti pravu sliku izbora i … Nastavi čitati SRETAN VAM 1. MART – ZA nezavisnost, izbor je građana Bosne i Hercegovine