IZMIŠLJENI KONSTITUTIVNI NARODI

POŠTOVANI GOSPODINE SIDRAN,

Gledao sam vaš intervju na FACE TV i podržavam skoro sve što ste rekli. Ali ima jedan detalj koji i mediji i aktuelna vlast kriju na sav mogući način. Naime radi se o tome da U ORIGINALNOJ VERZIJI ANEKSA 4 DMS-a NIGDJE NE PIŠE DA SU BOŠNJACI, SRBI I HRVATI KONSTITUTIVNI. Tu podvalu je podmetnuo Karl Bildt, koji je preveo DMS sa ubačenom greškom a taj prevod nikada niko nije oficijelno usvojio, tako da je jedino original na engleskom jeziku vazeći za OHR i internacionalnu zajednicu. Evo o čemu se radi, a to možete provjeriti i sami ako konsultujete dobre poznavaoce engleskog jezika.

Ovo obrazloženje je dio dokumenta koji sam kreirao za nasu intelektualnu elitu sa ciljem da poduče narod i dio svjesne političke elite o spinovima i hibridnom ratu koji se vodi protiv BIH i koji vam također u prilogu privatne poruke dostavljam. Evo tog odlomka:

IZMIŠLJENI KONSTITUTIVNI NARODI

Potrebno je pokrenuti osporavanje lažne tvrdnje da po DMS-u, odnosno nametnutom Dejtonskom ustavu postoje „konstItutivni narodi“ u BIH. „Konstitutivni narodi“ nisu definisani ni u legalnom Ustavu Republike BiH ni u Aneksu 4 DMS-a. U preambuli Aneksa 4 DMS-a se govori o “constituent people” a ne “constitutive people”.

Razlika između riječi „constitutive“ i „constituent“ je slijedeća (originalno englesko tumačenje) : “As adjectives the difference between constitutive and constituent is that constitutive is having the power or authority to constitute, establish or enact something while constituent is being a part, or component of a whole.”

Prevod: “Kao pridjev, razlika između konstitutivnog i konstituentnog je da je konstitutivnost imati moć ili autoritet da konstituiše, uspostavi ili donese nešto dok je konstituent deo ili komponenta cjeline.“

Ovakav ispravan prevod će naići na veliki otpor sljedbenika i kolaboracionista hibridnog rata protiv R BiH jer se time oduzima ekskluzivitet samozvanim zaštitnicima naroda da forsiraju svoje ideologije de-konstituisanja države BiH. Dok su se lažno smatrali konstitutvnim, imali su otvorene ruke da de-konstituišu državu BIH (moć, autoritet) ali sa tačnim prevodom riječi “constituent” (konstituentni), navedenoj u originalnoj verziji DMS-a, narodi, etnički kolektiviteti su samo dio cjeline zajedno sa ostalim narodima i kao takvi nemaju nikakva ekskluzivna prava.

Zadatak pokreta otpora hibridnom ratu protiv BIH je da na svim nivoima, u svim medijima i u svim izjavama objašnjavaju ispravan prevod ovog pojma u periodu dok ne ostvare konačnu pobjedu i povratak na snagu legalnog, građanskog Ustava Republike BIH.

Lijep pozdrav

Esad Jaganjac BS.c.

Nema poruka za prikaz