Oznaka islam

Palestini!

Ne mogu ti koračati, ne mogu te rukama braniti, niti te oružjem štititi. Mogu te ponijeti Kući, odvesti te Onome u čijoj Ruci si ti, a i sudbina zulumćara. I donijela sam te danas Njemu, razmotala krvavu ranu na srcu,…