Kategorija Zanimljivosti

Ti to možeš!

Ti to možeš ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zb koje uradi, Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na na;…