Ako pitaš o Dženetu

“Kako procijeniti vrijednost Kuće vječnosti, kad je to Dženet, koji je Allah lično zasadio i učinio da bude stanište Njegovih miljenika. Kako, kada je to stanište napunio svojom milošću, Svojom plemenitošću i Svojim zadovoljstvom, kada je uživanje u njemu opisao kao veliku pobjedu, a njegovo carstvo kao veliko carstvo. U njemu je pripremio svako  dobro, očistio ga od bilo kakve mahane, neprijatnosti ili nedostatka”(predaja Enesa b.Malika, Ebu Seida el-Hudrije, Abdullaha b.Amra b.el- Asa)

Ako pitaš za dženetsku zemlju, ili prašinu, to su misk i šafran. Ako upitaš za njegov krov, to je Arš Milostivog. Ako upitaš za njegovo blato, to je čisti misk. Ako upitaš za njegov šljunak, to je biser i dragulj. Ako upitaš od čega je sagrađen- ćerpič od zlata pa ćerpič od srebra. Ako budeš pitao o dženetskom drveću, u njemu nema nijednog drveta a da nije od zlata i srebra. Ako budeš pitao o dženetskim plodovima, njegovi su plodovi velićine ćupova, mekši od masla, slađi od meda. Ako budeš pitao o dženetskom  lišću, to su najljepše  čaške, od kojih se spravlja odjeća dženetska. Ako budeš pitao o dženetskim rijekama, to su rijeke od mlijeka koje ne mijenja svoj ukus, rijeke od vina ukusnog onima koji ga budu pili, a koje ne opija, i rijeke od čistog meda.  Ako budeš pitao o dženetskoj hrani, to je voće raznovrsno, po izboru, i meso kakvo budu željeli.  Ako budeš pitao o dženetskim napicima, to su voda sa tesnimskog vrela, zendžebil i kamfor.  Ako budeš pitao o dženetskom posuđu, to su posude od zlata i srebra, providne kao da su staklene. Ako budeš pitao o dženetskom prostranstvu u kojem će dženetlije uživati, onaj koji bude na najnižem stepenu imat će takvo carstvo- sa divanima, dvorcima i baščama- da će nekome trebati hiljadu godina da ga pređe. Ako budeš pitao o dženetskim šatorima i kubetima, jedan šator u Dženetu bit će od izdubljenog bisera, širok šezdeset milja. Ako budeš pitao o dženetskoj odjeći, ona je od zlata i svile. Ako budeš pitao o dženetskim posteljama, bit će postavljene na visokim mjestima, a postava njihova bit će od kadife.  Ako budeš pitao o dženetskim divanima, to su kreveti ukrašeni  zlatom, sećije u mladinskoj sobi sa predsobljem.  Ako budeš pitao o licima dženetlija i njihovoj ljepoti, bit će lijepi poput mjesečine.  Ako budeš pitao o dženetskom hladu, u njemu je jedno drvo čiji hlad vrijedan jahač na brzom konju ne može preći ni za stotinu godina!

Gospodaru podari nam svoju milost, učini nas od stanovnika Dženeta, učini da hodimo “zemljom” dženetskom, ogrni nas odjećom dženetskom, napoji nas i nahrani nas onime što si pripremio za sretne,  smjesti nas u dvorce blizu Sebe, i obraduj nas Svojim hladom i eglenisanjem na divanima kod Sebe!

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x