Aljošina beba

Piše: Jagoda Savić

Prije nekog vremena je federalni ministar unutrašnjih poslova  Aljoša Čampara  dao javnu izjavu „da vakcinaciju treba prepustiti stručnjacima“. Ja se na ovakve izjave upalim k'o kutnjak,  pogotovo što bi osoba na takvoj poziciji trebala biti puno više  obaviještena o korupciji u zdravstvu. Ministru Čampari sam poslala mejl sa informacijom o jednoj preminuloj bebi na koji  je ministar odgovorio na način da je moj mejl proslijedio Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Tako je ova beba u javnosti dobila naziv Aljošina beba. Cijenim  pokazano interesovanje ministra Čampare za ovaj predmet jer je ministar pokazao gest javne odgovornosti, međutim ministar nije mogao da ima uticaj  na dalji razvoj  događanja  koji su u tužilaštvu  izmakli kontroli.

 

Krivična prijava zbog smrti ove male bebe  je dobila broj  0 0 KTAP0 0 145973 19, a  istragu je vodio tužilac Borislav Čekić. Ova bebica je od rođenja imala  stalnu prehladu i  začepljen nos i umrla 25 dana nakon rođenja. Prema izjavi majke, neposredno prije smrti, bebi je  iz nosa izašao gusti krvavo -sluzav iscjedak, na licu je imala  plavi krug a lijeva ruka i noga su takođe bile plave.

.

Džana je po rođenju primila  prvu dozu vakcina BCG i hepatitisa b. Sudski vještak patolog, prof.dr. Nermin Sarajlić nije ni pitao roditelje da li je dijete vakcinisano prije smrti niti je tu činjenicu unio u svoj izvještaj.

Sudski patolog je  bebin leš obradio na nedopustivo površan način, ne  poštujući  zlatni standard kod imunizacijskih krivičnih predmeta ni u jednoj od sedam  bitnih stavki, a to su analiza otvorenih i upotrebljenih bočica, rizik od koadministracije, tabela priznatih vakcinacijskih reakcija, hemijsko-toksikološke i mikrobiološke analize krvi i obdukcija, s posebnim naglaskom na mozak, jetru, pluća i još neke vitalne organe kao i loš odgovor organizma na vakcinaciju ( bad body response). Mogla bih da podržim tužilački pristup da se u istrazi obradi samo jedna beba, ali samo pod uslovom da je kompletno klinički obrađena. Evo kako izgleda kad tužiočevu istragu provučemo kroz zlatni standard:

.

1.)otvorene i upotrebljene bočice vakcina

Mi smo godinama predlagali da se broj bočice iz koje dijete primi vakcinu obavezno upiše u zdravstveni karton djeteta i da se otvorene i upotrijebljene bočice čuvaju barem još nekoliko dana zbog eventualne potrebe slanja bočica na toksikološku analizu nakon registrovane post vakcinacijske komplikacije. Naš prvi zahtjev o upisu podatka o broju bočice se negdje provodio ali na većem broju vakcinacijskih punktova u pedijatrijskim službama širom FBiH je postojala prilično česta praksa izostavljanja tih podataka.A što se tiče privremenog čuvanja bočica nakon vakcinacije, samo za jednu otvorenu i upotrebljenu bočicu u dvadeset godina znam da je bila sačuvana uredno zalijepljena debelim slojem ljepljive trake.

U istrazi tužioca Čekića ovaj dokaz nije proveden.

.

2.) rizik od koadministracije

Tužilac Čekić nije Džaninu smrt doveo u vezu sa članom 6 Uredbe o obaveznoj imunizaciji. Ovaj tužilac nije od nadležnog tijela, Federalnog zavoda za javno zdravstvo, zatražio da istog dana tužilaštvu ustupi dokaze o sigurnoj koadministraciji koje je Džana primila. Da podsjetimo, koadministracija je istovremena primjena dvije vakcine od dva različita proizvođača. Ova praksa je suprotna farmako-nadzoru, pa su se  BCG i hepatitis b vakcina mogle dati zajedno samo ako su ta dva proizvođača izvršila  ispitivanja o međusobnom odnosu njihove dvije vakcine i utvrdila da nema rizika po zdravlje od koadministriranog davanja, a tužilac je izbjegavao da utvrdi nepoznati stepen rizika za djecu.

U istrazi tužioca Čekića ovaj dokaz nije proveden.

.

3.)tabela priznatih vakcinacijskih reakcija

U Deklaraciji proizvođača vakcine protiv hepatitisa B se navodi poremećaj nervnog sistema u obliku plača bez posebnog razloga, i kvalifikuje se kao blaga neurološka nuspojava, te rinitis i kašalj kao blaža respiratorna nuspojava, što zahtijeva daljnje ispitivanje ovih parametara.Ovi Džanini simptomi nisu upoređeni sa vakcinacijskim reakcijama koje je proizvođač naveo u svojoj Uputi za pacijenta i nisu kvalifikovani kao što ih je kvalifikovao proizvođač vakcine.

U istrazi tužioca Čekića ovaj dokaz nije proveden.

.

4.)hemijsko-toksikološke analize krvi

Ako je  uzrok Džanine smrti bio neki hemijski sastojak vakcine, do njega je došlo ili zbog preosjetljivosti bebe na taj sastojak   ili zbog kumulativnog efekta hemijskih sastojaka vakcine u organizmu bebe. A Džani su u svoj organizam unijela sljedeće hemijske sastojke iz jedne vakcine: 0,25 mg aluminijum hidroksida, monobazni kalijum fosfat, dvobazni natrijum fosfat, kao i dvostruke doze natrijum klorida i natrijum glutamata u nepoznatim količinama, a iz druge samo natrijum glutamat.

U istrazi tužioca Čekića ovaj dokaz nije proveden.

.

5.)mikrobiološke analize krvi

U Džaninom  slučaju je vjerovatnije da su mikrobiološki faktori uzrokovali njenu  smrt, odnosno moguća myco-bakterijska infekcija izazvana vakcinacijskim sadržajem.

a.)iscjedak

Patolog Sarajlić je u svom izvještaju napisao da bi to najvjerojatnije mogla biti upala dišnih puteva, jer je beba  prethodnih dana češće plakala i imala jače iscjetke kad je kašljala. Međutim, doktor je zaboravio da  je kod prehlade  iscjedak iz nosa  najčešće žućkast, zelenkast ili smeđkast, dok je beba imala krvavu, gustu sluz. Zatim, patolog   nije opisao ni količinu posmatranog  iscjetka iako su tragovi na jastuku ukazivali na obilan iscjedak. Kad je patolog vidio obilnu količinu sluzi u nosu, ustima, licu i jastuku, po članu 119. stav 4. Zakona o krivičnom postupku FBiH je bio dužan da opiše biološki materijal  koji se nalazi na lešu i oko njega i da ga sačuva radi biološke procjene. I, da podsjetimo, prirodna smrt kod malih beba ne ostavlja očigledne fizičke simptome, a procjenitelj smrti nije utvrdio ni porijeklo tamnoplave boje na tijelu mrtve bebe. Tužilac je išao na ruku sudskom vještaku jer na pisan i protokolisan zahtjev, majci nije dozvolio uvid u fotografsku dokumentaciju leša u boji kako bi se ova gređka patologa prikrila. (!!!)

.

b.)Bebin biološki materijal je dobio dimenzije španskih televizijskih sapunica. Postojale su dvije oprečne izjave o laboratorijskoj analizi brisa. Profesor Sarajlić je izjavio da umrloj bebi nije uzet bris, jer za to nije bilo indikacija. Nasuprot njemu, Džanin otac  je izjavio da je otišao na Medicinski fakultet po smrtni list i da su mu tom prillikom rekli da će “sve biti poznato kad rezultati brisa budu gotovi”. Mjesec dana kasnije, kada je otac došao da uzme nalaz brisa, rečeno mu je da ga je uzelo kantonalno tužilaštvo. “(???)

U istrazi tužioca Čekića ovaj dokaz nije proveden.

.

6.) indicije sekundarnog zagađenja vakcine

a.)Tužilac Borislav Čekić je u svom tužilačkom  spisu imao još jedno malo dijete čija majka je nakon iste vakcinacije uradila biopsiju jer mu se ubodno mjesto danima gnojilo. Biopsija je pokazala prisustvo bakterije Enterococcus faecalis upravo na tom mjestu. Majka djeteta inače radi na jednom poznatom fakultetu i kad mi je poslala skenirani dječakov nalaz ja sam  radi zaštite privatnosti i majke i dječaka debelim crnim flomasterom pokrila njegovo ime na nalazu. Kad sam davala izjavu u FMUP-u, predala sam i taj nalaz sa prikrivenim identitetom, ali da je tužilac insistirao, ja bih istražitetelju iz FMUP-a omogućila kontakt s majkom.

b.) Tužilac  je u tužilačkom spisu imao i nekoliko vrlo potresnih fotografija iz Rumunije koje nam je dostavila jedna nevladina organizacija koja takođe prikuplja podatke o vakcinacijskim reakcijama kao i mi. Sva ta djeca su imala neke grozne gnojave izrasline na ubodnom mjestu, koje su izgledale kao i ubodno mjesto dječaka kom je rađena biopsija. Da sam ja tužilac, meni bi bilo potpuno nebitno odakle su došle te fotografije, ako je proizvođač BCG vakcine bio isti. One su samo indicija da je ta vakcina i drugoj djeci izazvala isto dugotrajno curenje gnoja na mjestu ubrizgavanja vakcine.

c.)Tužilac je u spisu imao i desetak komentara majki i baki sa Fejsbuka ispod fotografije koju sam objavila na zidu mog FB profila, a  putem tih komentara se odmah moglo doći   do naziva njihovih profila i naći način da se kontaktiraju. Sve te majke i bake  su potvrdile da su ubodna mjesta i kod njegove djece ili unučadi bila ista kao fotografije iz Rumunije. Tri od njih su mi čak i poslale svoje fotografije. Jedna majka mi je napisala da je pedijatrica njenog djeteta majku tri mjeseca ubjeđivala da je to curenje gnoja normalno „jer se organizam čisti“…

d.) Tužilac je u spisu imao još jednog malog dječaka koji je umro od teške upale pluća, a  za kog je majka tvrdila da je bio vakcinisan sa te iste dvije vakcine, i koji je umro ubrzo nakon vakcinacije. Dječak  nije živio s majkom, pa majka nije imala njegov zdravstveni karton, ali je tužilac mogao dati naredbu da se ta činjenica provjeri. Dakle, indicije a.). b.) i c.) imaju najmanji zajednički imenilac, a to je gnoj na ubodnom mjestu.

U istrazi tužioca Čekića ovaj dokaz nije proveden.

.

7.) bad body response

Osim toga, postoji još jedan problem koji tužilac nije uzeo u obzir, a to je loš odgovor organizma na vakcinaciju (bad body response). Bebe koje se rode sa nezrelom jetrom teško podnose ko- administraciju hepatitis b i BCG vakcina jer nezrela jetra  nema kapacitet da izluči dovoljno glutationa da iz organizma izluči duple doze dodatnih sastojaka i dva konzervansa,  pa dolazi do kumulativnog efekta nekih sastojaka vakcine u organizmu bebe.

U istrazi tužioca Čekića ovaj dokaz nije proveden.

.

8.) papirologija

Još jednu informaciju smatram relevantnom za ovu istragu. Navodno  je upotrebljena vakcina poljskog proizvođača Biomed Lublin nekoliko mjeseci bila povučena s tržišta upravo zbog većeg broja vakcinacijskih reakcija. Proizvođač vakcine, a pogoto poljsko ministarstvo zdravstva , nikada ne bi dalo informaciju o povlačenju vakcine iz upotrebe nekome ko njuška po vakcinacijskim reakcijama, jer bi takva informacija odmah dospjela u medije. I ako se nekom takvom i obratite s molbom za pristup informaciji, ignorisaće vaš upit jer mu naši nadzorni organi za povredu zakona o slobodnom pristupu informacijama ne mogu ništa.Samo je tužilac naredbom mogao pribaviti tu informaciju.

Tužilac je takođe tvrdio da je Agencija izdala odobrenje za stavljanje u promet BCG vakcine, ali iz nama nepoznatih razloga u svojoj odluci nije spomenuo ni broj protokola ni datum izdavanja tog odobrenja.(??)

U istrazi tužioca Čekića ovaj dokaz nije proveden.

.

U svojoj izjavi Tužilaštvu, patolog prof. Sarajlić je izjavio da nije moguće navesti tačan uzrok smrti samo na osnovu eksternog pregleda ali  nakon obrade bebinog leša  nije ni zatražio od tužioca da izda naredbu o vršenju obdukcije, ili barem da se uradi detaljna klinička  obrada mrtve bebe kako bi  stekao cjelovitiju sliku o okolnostima njene smrti. Patolog je ipak  morao priznati da je  tužiteljica sa mjesta zločina Željka Tomić Anđušić, izričito  naredila “da se izvrši uviđaj na licu mjesta i, ako je potrebno, obdukcija”. (stranica 5), što patolog  nije ispoštovao.

.

Mislim da tužilac Borislav Čekić nije imao dovoljno elemenata da donese pravilan zaključak o mogućoj uzročno posljedičnoj vezi između vakcinacije i smrti, jer nije imao nijedan konkretan dokaz sem mišljenja sudskog vještaka patologa.

Tužilac je  imao dvije mogućnosti. Prva je bila da se istraga vodi u skladu sa najboljim praksama za imunizacijske krivične predmete, a to je tzv. zlatni standard, skup laboratorijskih i drugih postupaka za utvrđivanje relevatnih činjenica. Drugo je fragmentirano mišljenje sudskog vještaka koje nema uporište u laboratorijskim rezultatima. Tužilac je „između analiza i riječi“ odabrao riječi, odnosno mišljenje sudskog vještaka a ne  konkretne dokaze u vidu laboratorijskih rezultata. Tužilac takođe nije odgovorio na pitanje zašto se uzrok smrti nije mogao sa sigurnošću utvrditi. Po logici ako dokaz nije bio validan, onda niko nema moralno pravo da upotrebljava onu otrcanu frazu „Nije od vakcine“.

Pri tom se tužiočevo rasuđivanje o razumnoj sumnji i o relevantnom zasnivalo isključivo na subjektivnim parametrima umjesto na provjerljivim činjenicama. Posebno pitanje je kako neko bez medicinskog obrazovanja uopšte može donositi mišljenje o tome šta je zapravo relevantno u medicinskom pravu kada se posmatraju medicinske činjenice.

.

Ovo je bila još jedna izgubljena bitka., ali nisam imala zbog čega da se nerviram što je patolog Sarajlić dao takvo mišljenje. Znate kako  kaže ona stara narodna poslovica „Sve što radi, sebi radi.“ Neću ja  pred Stvoritelja izaći sa njegovim vještačenjima da položim račune već on, pa nek se pravda kako zna i umije.

.

Nakon uložene prvostepene žalbe, glavna tužiteljica Kantona Sarajevo, Sabina Sarajlija, inače magistar krivičnog prava i edukator u Centru za edukaciju tužilaca i sudija CEST FBiH, je podržala svog tužioca i ovakav njegov rad. Sabina Sarajlija se samo pokazala da je potkapacitirana po dva osnova. Prvi  je nesposobnost za monitoring nad radom tužilaca koji vode imunizacijske krivične predmete i za njihovu evaluaciju jer  ne poznaje zlatni standard u imunizacijskim krivičnim predmetima i nema nema kritičku distancu prema sudskim vještacima.

Nažalost, fond  znanja medicinskim teorijskim pojmovima koji nedostaje glavnoj tužiteljici Sarajliji spada u domen opšte kulture a ne u domen specijalističkog znanja, jer se radi o elementranim pojmovima. Zatim, tužiteljica Sarajlija je pokazala da ne poznaje zlatni standard u imunizacijskim krivičnim predmetima i da nema kritičku distancu prema sudskim vještacima.

Sa druge strane , Sabina Sarajlija je potkapacitirana i kad je u pitanju krivično-pravna strana ovakvih predmeta jer nije u stanju da definiše konstitutivne elemente krivičnog djela kad je u pitanju  moguća myco-bakterijska infekcija izazvana vakcinacijskim sadržajem koju je trebalo utvrditi a zatim hitno izdati naredbu o povlačenju vakcine radi zaštite ostale djece koja su vakcinu trebala primiti. Sa ovim je vezano i moguće krivično djelo uništavanja biološkog dokaznog materijala kad su mu  počinioci sudski vještaci.

.

Nakon uložene drugostepene žalbe, našom žalbom se bavila tužiteljica Federalnog tužilaštva Alma Tirić a broj predmeta je bio  T11 0 KTA 0005043 20. Tužiteljica Tirić nije razumjela elementarnu razliku između kontrole kvaliteta i načina primjene vakcine, jer i kvalitetna vakcina se u nekim okolnostima može pretvoriti u zdravstveni rizik, kao što su na primjer  loše skladištenje, neispitana koadministraciju i slično.

.

Tužni događaji kao ovaj sa malom Džanom  otvaraju pitanja prijavljivanja vakcinacijskih reakcija i  odgovornosti za smanjen odaziv roditelja na vakcinaciju. Dok je bila glavni federalni epidemiolog, dr. Jelena Ravlija je smatrala  da smo mi koji  upiremo prstom u vakcinaciju odgovorni  za svako nevakcinisano dijete u Federaciji BiH. Nasuprot tome, roditelji čija djeca su nakon vakcinacije razvila teška neutrološka oštećenja, su  dr. Ravliju smatrali odgovornom za svako stradalo dijete  jer se  pravovremeno nisu ispitala upozorenja vezana za način vakcinisanja ili vakcine.

.

Aljošina beba je primjer kako se između javnog zdravstva i sudskih patologa stvara zatvoreni krug medicinskog mišljenja o vakcinaciji kao o ( ne) mogućem uzroku smrti, a  koje je zasnovano na nekompletnoj kliničkoj obradi i nedostatku medicinskih parametara. Nažalost, tvrdnju o (ne) mogućem uzroku smrti   podupiru doktorske titule i funkcije zbog čega se na ovu neobjektivnu  tvrdnju tužioci   redovno pokliznu. A sada  se vratimo na početak, da možete sami da odlučite  da li vakcinaciju treba prepustiti „stručnjacima“ zato što zemlja pokrije sve ili iz nekog drugog razloga. ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcija
Redakcija
Articles: 663
0 0 votes
Ocjena članka

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x