Almir Badnjević primljen u Svjetsku akademiju nauka i umjetnosti

Podijelite ovaj članak:

Od danas i zvanično redovni član Svjetske akademije nauka i umjetnosti sa adresom u San Francisco USA, napisao je Almir Badnjević, profesor Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu na svom Facebook profilu.

Svjetsku akademiju umjetnosti i nauke (WAAS) osnovali su 1960. godine eminentni intelektualci uključujući Alberta Ajnštajna, Robert Openheimer, ota Manhattan projekta, Bertrand Russell, Joseph Needham, suosnivač UNESCO-a, Lord Boyd Orr, prvi generalni direktor FAO-a, Brock Chisholm, prvi generalni direktor WHO i mnogi drugi. Akademija služi kao forum za najistaknutije naučnike i umjetnike posvećene rješavanju hitnih izazova s kojima se danas suočava čovječanstvo neovisno o političkim granicama. Predstavlja forum na kojem se o ovim problemima može raspravljati objektivno, naučno, globalno i oslobođeni stečenih interesa ili regionalnih vezanosti da bi došli do rješenja koja afirmišu univerzalna ljudska prava i služe opštem dobru cijelog čovječanstva. WAAS je utemeljen na vjeri u moć originalnih i kreativnih ideja — stvarnih ideja sa efektivnom snagom — da mijenjaju svijet.

Naš moto: ​Liderstvo u mislima koje vodi do akcije

WAAS članovi dolaze iz različitih kultura, nacionalnosti, intelektualnih disciplina i profesija, izabrani za eminentnost u prirodnim, tehnološkim i društvenim naukama; umjetnost i humanističke nauke; različite profesije i oblasti javne službe. Fokus WAAS-a od početka je bio na rješavanju globalnih društvenih izazova. Njegov osnivački motiv dolazi iz saznanja da se akademsko znanje ne može odvojiti ili razdvojiti od društvene odgovornosti načina na koji se znanje koristi.

WAAS svim svojim aktivnostima pristupa iz vrijednosti zasnovane na ljudima, sveobuhvatne i transdisciplinarne perspektive koja obuhvata pitanja koja se odnose na mir i sigurnost, ljudska prava i upravljanje, ekonomiju i finansije, obrazovanje i ljudski razvoj, društvo i kulturu, tehnologiju i ekologiju. Angažovan je u raznim aktivnostima sa UN organizacijama. Akademija sarađuje sa mrežom nacionalnih centara i međunarodnih partnera širom svijeta.​

Jedan od ciljeva osnivača Akademije bio je da WAAS funkcioniše kao „neformalni SVJETSKI UNIVERZITET“. U postizanju ovog cilja, WAAS je 2013. godine sarađivao sa drugim organizacijama na osnivanju Svjetskog univerzitetskog konzorcijuma (www.wunicon.org). U saradnji sa WUC-om, WAAS provodi niz međunarodnih konferencija o budućem obrazovanju, okrugle stolove o razvoju kurikuluma za razvoj novih transdisciplinarnih predmeta i pilot projekte u saradnji sa eksperimentalnim partnerskim obrazovnim institucijama.

WAAS je dobio poseban konsultativni status od strane Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC), a konsultativni status od UNESCO-a.

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x