Održana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Novi Grad Sarajevo: Nastaviti ulaganja u trajnu regulaciju vodotoka

Podijelite ovaj članak:

Štab civilne žaštite Općine Novi Grad Sarajevo danas je održao sjednicu na kojoj je razmatrana  aktuelna situacija uzrokovana obilnim kišnim padavinama i naglim topljenjem snijega proteklog vikenda, kada su određeni dijelovi BiH poplavili.

Na području općine Novi Grad Sarajevo došlo je do rasta vodotoka, međutim nije bilo velikih poplava, izuzev u nekoliko objekata u Reljevu i Dobroševićima, gdje su ekipe Civilne zaštite i GSS-a na vrijeme intervenisale, kao i u Starom Hrasnom, gdje je došlo do urušavanja dijela individualnog stambenog objekta iz kojeg je sedmočlana porodica izmješetna u alternativni smještaj.

Konstatovano je kako su ulaganja u regulaciju riječnih korita Bosne, Miljacke, Dobrinje i Lepenice, te njihovih pritoka, rezultirala značajnim smanjenjem rizika od poplava. Zaključeno je da je neophodno nastaviti ulaganja u trajnu regulaciju ostatka vodotoka koji još nisu regulisani.

Agencija za vodno područje slivova Save već nekoliko godina realizira projekat regulacije korita Bosne koji je završen na teritoriji općine Ilidža i dijelu teritorije općine Novi Grad. U saradnji sa Agencijom, Općina je u prošloj godini u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite ljudi i materijalnih dobara od poplava, očistila i uredila veliki dio vodotoka Bosne na svom području. Uređeno je oko tri kilometra riječnog korita, od petlje Sarajevske zaobilaznice u Bojniku do mosta u Rječici.

Trenutno se izvode radovi na ušću Miljacke u Bosnu, gdje Općina rješava imovinsko-pravne odnose za potrebe regulacije, kojom se kvalitetno i trajno rješava pitanje plavljenja rijeka i potoka. Ostalo je još da se završi oko 3,5 kilometra regulacije Bosne nakon čega će se značajno smanjiti mogućnost poplava i u dijelu općine koji je još uvijek rizičan.

U prošloj godini tekođer je očišćeno i uređeno 700 metara korita Miljacke, koje cijelom dužinom graniči sa općinom Ilidža, od Tržnog centra Wisa do mosta kod stočne pijace na Stupu, kao i vodotok Miljacke nizvodno od novoizgrađenog mosta u Halilovićima. Kontinuirano se radi i na regulaciji Lepeničkog potoka koji protiče kroz naselje Zabrđe, a  za ovu godinu već je izabran izvođač radova za regulaciju neregulisanog dijela rijeke Dobrinje, a planirana je i regulacija Dubokog potoka.

Pored navedenog, značajna sredstva su uložena i u rješavanje oborinskih voda u padinskim dijelovima Novog Grada prilikom rekonstrukcije saobraćajnica u ulici Adema Buće, Novopazarskoj, Vejsila Čurčića, Humačka ploča i drugim novogradskim ulicama.

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x