Općina Novi Grad kontinuirano izdvaja znatna novčana sredstva za pomoć u liječenju teško oboljelih građana

Podijelite ovaj članak:

Općina Novi Grad Sarajevo kontinuirano već nekoliko godina iz budžeta izdvaja znatna novčana sredstva za liječenje teško oboljelih građana, a za tu namjenu iz ovogodišnjeg je budžeta izdvojeno 250.000 KM. Na taj način nastoji se pomoći građanima s područja ove općine koji za potrebe liječenja izdvajaju velika finansijska sredstva, a za čije liječenje nisu predviđena sredstva u zavodima zdravstvenog osiguranja.

Prema riječima Tajiba Delalića, pomoćnika općinskog načelnika za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, broj zahtjeva za pomoć iz godine u godinu se povećava. Iako još nismo ni na pola godine u nadležnu Službu pristiglo je 879 zahtjeva. Među zahtjevima teško oboljelih građana oko 70 posto odnosi se na žene koje se liječe od karcinoma dojke.

„Prevashodni cilj je dodijeliti sredstva građanima koji kupuju skupe lijekove koji se ne nalaze na esencijalnoj listi lijekova, potom za operacije i liječenje u inostranstvu. Općina je u ovoj godini za te namjene iz budžeta izdvojila 250.000 KM. Program je nastao kao odgovor lokalne zajednice na iskazane potrebe građana i njihovih učestalih zahtjeva za dodjelu pomoći pri kupovini skupocjenih lijekova, plaćanju operacija, te finansijske pomoći prilikom neophodnog liječenja u inostranstvu“, ističe Delalić.

Svjedoci smo svakodnevnih apela za prikupljanje sredstava za liječenje teško oboljelih građana, kao i činjenice da se za liječenje nekih bolesti, kao što su hepatitis B, maligna oboljenja, leukemija, multipla skleroza, dijabetes i slično, ne izdvajaju ili se sredstva izdvajaju u veoma malom procentu. To je zaista poražavajuće, imajući u vidu tešku ekonomsku situaciji u kojoj se nalaze naši građani. U želji da se tim ljudima barem malo olakša njihova borba Općina je od 2003. godine počela provoditi Program pomoći oboljelim. Od tada do 2018. godine budžetom Općine obezbijeđeno je 3.807.866 KM, a tim sredstvima se pomoglo u liječenju 5.086 građana naše općine.

U prošloj godini za pomoć u participaciji liječenja utrošeno je 400.000 KM. Finansijsku pomoć dobilo je 1.221 teško oboljelih građana. Od toga se 151 zahtjev odnosio na djecu ispod 18 godina starosti. Sredstva su dodijeljena za liječenje u inostranstvu, kupovinu lijekova i ortopedskih pomagala, medicinski tretman u BiH (operacija, banjsko liječenje).

Uslovi i kriteriji

Uslovi, kriteriji, način i iznos sredstava za dodjelu pomoći utvrđeni su Pravilnikom za dodjelu pomoći u participaciji liječenja i medicinske rehabilitacije teško oboljelih sa područja ove općine. Sredstva se dodjeljuju za nabavku lijekova koji se ne nalaze na listi esencijalnih lijekova KS-a i Federacije BiH, a čija cijena prelazi 40 KM po jedinici, za liječenje dijabetesa sa komplikacijama, za liječenje srčanih bolesnika sa komplikacijama, za liječenje različitih malignih oboljenja, multipla skleroze, za liječenje osoba sa psihosomatskim i psihomotornim poremećajima, za nabavku ortopedskih pomagala i medicinsku rehabilitaciju, dok se sredstva mogu dodijeliti i za troškove liječenja u inostranstvu, a na osnovu preporuke nadležne medicinske ustanove u slučajevima operacije vitalnih organa, transplantacije organa i tkiva i sl. Iznos sredstava koja se dodjeljuju je do 1.000 KM, a za izuzetne situacije 2.000 KM, za liječenje u inostranstvu, transplantaciju organa i sl.

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x