Općina Novi Grad Sarajevo pomaže mladima da riješe stambeno pitanje

Mlade osobe s područja općine Novi Grad Sarajevo koje još nisu riješile stambeno pitanje imaju priliku to učiniti po povoljnim uslovima finansiranja uz subvenciju kamatne stope od 3 posto koju će finansirati Općina Novi Grad Sarajevo na godišnjem nivou za prvih pet godina otplate kredita.

Pri kraju je procedura odabira banke, sa kojom će Općina u narednom periodu potpisati ugovor o realizaciji projekta, a koja će osigurati kreditna sredstva i raspisati javni poziv za prijavu na ovaj program.

Aplicirati mogu pojedinci i bračni parovi do 35 godina starosti, sa mjestom prebivališta u općini Novi Grad zadnje 3 godine, a koje su kreditno sposobne. Onima koji dobiju ovu vrstu subvencije Općina će plaćati 3 posto kamatne stope u narednih 5 godina, a za tu namjenu je iz općinskog budžeta osigurano 150.000 KM.

Kreditna sredstva mogu se dobiti u najvećem iznosu do 120 hiljada KM sa rokom otplate do 20 godina, a ukoliko su aplikanti u bračnoj zajednici, jedan od uslova za prijavu na ovaj program je i taj da ni jedan bračni partner nema riješeno stambeno pitanje.

Program sufinansiranja troškova stambenih kredita za mlade osobe koje prvi put rješevaju svoje stambeno pitanje Općina Novi Grad pokrenula je 2017. godine u nastojanju da mlade ljude na neki način ohrabri i olakša im stvaranje uvjeta za formiranje porodice.

Nema poruka za prikaz