Općinsko vijeće Novi Grad usvojilo izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Lokom“

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo dvotrećinskom većinom glasova usvojilo je na današnjoj sjednici izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća „Lokom“, sa izvještajem neovisnog revizora o finansijskim izvještajima za prošlu godinu.

“Važno je da nakon JP „Sarajevo“ koje je u vlasništvu Grada Sarajeva i naše JP „Lokom“, pokazuje pozitivne rezultate poslovanja, i ne samo to, već i mogućnost efikasnog rada javnih preduzeća, obzirom da smo u situaciji da kantonalnalna javna preduzeća niz godina ne pokazuju efikasnost i proaktivnost”, kazao je općinski načelnik Semir Efendić.

Dodao je da je preduzeće „Lokom“ osnovano prije svega radi upravljanja sportskim objektima u vlasništvu Općine, te da se ti objekti koriste gotovo 24 sata, svim danima u godini i zahtjevaju adekvatnu brigu, održavanje itd. Sportske dvorane „Ramiz Salčin“, „Dobrinja“ dvorana „Srce“, stadion Otoka održavaju se na adekvatan način i pružaju dobre uslove za rad svih sportskih udruženja, ali i sportista i rekreativaca na prostoru općine Novi Grad. 

„Lokom“ također radi i dio poslova koje niko ne želi da radi, a koji se odnose na komunalne poslove poput zamjene slivničkih rešetki na cestama i trgovima, zatim održavanje zelenih javnih površina koje nisu u programu KJKP „Park“, vrši i poslove upravljanja lokalnim vodovodom Igrište u Dobroševićima, koji je po zakonu nadležnost lokalne samouprave, zatim vrši održavanje spomen – obilježja, fontana i druge poslove.

Od ove godine „Lokom“ će raditi i popravke rupa na cestama. Obzirom da je u ranijim godinama bilo problema sa izvođačima radova kod sanacije udarnih rupa koji nisu adekvatno odgovorili zahtjevima Općine, odlučeno je da JP „Lokom“ preuzme i taj dio posla kako bi se taj urgentni problem puno efikasnije i brže rješavao.

Preduzeće „Lokom“ obavlja i poslove koji se odnosi na službu zaštite objekata u vlasništvu Općine, jer zgrada Općine, Centar „Safet Zajko“, ali i drugi objekti zahtjevaju 24-satno čuvanje. 

Na sjednici je rečeno da ovo preduzeće poslove obavlja efikasno, te da postoje potrebe za daljim unapređenjem, što se iz godine u godinu realizira povećanjem broja sportskih i drugih sadržaja. Naročito je zapažen park „Safet Zajko“ kojeg je prošle godine posjetilo oko 300.000 građana, a koji je postao primjer u gradu i državi kako se na jedan moderan način može upravljati javnim prostorom.

Direktor preduzeća Ramiz Duraković kazao je da preduzeće zajedno sa Veterinarskom stanicom kojom upravlja, od 2014. godine ostvaruje kontinuitet pozitivnog poslovanja i da više od 65 posto troškova pokriva vlastitim prihodima, dok oko 35 posto predstavlja transfer iz budžeta lokalne zajednice, za poslove koji po prirodi nisu komercijalni kao što je održavanje fontana, spomen – obilježja, riječnih korita, dijela zelenih površina, rješavanje problema pasa lutalica itd…

Nema poruka za prikaz