Potpisan ugovor za izvođenje radova na trajnoj regulaciji korita Dobrinje

Podijelite ovaj članak:

Ugovor za izvođenje radova na trajnoj regulaciji korita rijeke Dobrinje u vrijednosti od oko 450.000 KM potpisali su danas načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktorica  građevinske firme „Orman“ Bedrija Hodžić.

Radi se o nastavku trajne regulacije Dobrinjke čije je korito većim dijelom ranije regulisano, a ostalo je još da se uradi oko 500 metara do granice sa Općinom Ilidža. Ovim ugovorom radit će se regulacija rijeke u ulici Hajrudina Šabanije od naselja Mahala do mosta u ulici Aleja Bosne srebrene u dužini od oko 200 metara. Na tom dijelu korito i obale rijeke su obrasle šibljem sa djelimično strmim obalama podložnim erodiranju, što utiče na normalan protok vode prilikom obilnih padavina ugrožavajući okolno naselje.

Obzirom da prolazi kroz naselje gdje je jedan broj objekata izgrađen u neposrednoj blizini samog korita rijeke, u jednom dijelu radit će se trapezasto, a u drugom sandučasto korito, čime će se onemogućiti izlijevanje rijeke iz korita u vrijeme većih padavina.

Realizacija ovog projekta dio je aktivnosti koje Općina kontinuirano provodi kada je u pitanju regulacija i trajno rješavanje vodotoka na prostoru općine Novi Grad. Vodotoci Dobrinjke, Lepnice i drugi manji vodotoci treće kategorije pripadaju nadležnosti Općine, a u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo u prošloj godini se radilo čišćenje i regulacija rijeke Miljacke u zoni Halilovića i izgradnja mosta koji je stavljen u funkciju. U isto vrijeme u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save provode se aktivnosti regulacije rijeke Bosne koja spada u vodotok prve kategorije.

Ulaganja u regulaciju riječnih korita Bosne, Miljacke, Dobrinje i Lepenice, te njihovih pritoka rezultirala su značajnim smanjenjem rizika od poplava.

„Ostalo je da se reguliše još oko 3,5 kilometara korita Bosne koje radi Agencija za vodno područje rijeke Save, a Općina radi na rješavanju imovinsko – pravnih odnosa. Sa tim projektom došlo se do ušća Miljacke u Bosnu, tako da su nakon regulacije tog dijela Bosne poplave znatno manje izražene. Ostaće još da se uradi 300 metara Dobrinje, manji dio gornjeg toka Lepenice, a cilj je da u narednih nekoliko godina sva korita rijeka na području Novog Grada budu trajno regulisana i da kao takva ne predstavljaju više opasnost kada su u pitanju sezone poplava“, kazao je općinski načelnik Semir Efendić.

Direktorica Hodžić istakla je da je zadovoljstvo raditi na ovom projektu, te da će radovi biti izvedeni kvalitetno i na vrijeme.

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x