Proljeće je! Otarasimo se lijenosti i preuzmimo incijativu u širenju pozitivne energije

Podijelite ovaj članak:

Kada pomislimo na lijenost, obično mislimo na individualnu lijenost, osjećaj da ne želite nešto raditi, iako bi trebalo da to uradite. Međutim, pojam lijenosti ima mnogo lica i nosi različite maske. U ovom članku naš cilj jeste da  otkrijemo ove maske kako bismo ih bili svjesni, ako Bog da.

Definicija lijenosti

Prije nego što predstavimo maske lijenosti, prvo ćemo je definisati. Prema Imamu er Ragibu, lijenost je ” nedostatak energije i entuzijazma da radite nešto zašto vam ne bi trebalo toga nedostajati.”

Na primjer, ne biste smjeli imati nedostatak volje i energije da obavljate namaze, ili da idete na posao, ili da učite i napredujete, ali ako imate, onda je to lijenost.

Lijenost u Kur’anu i sunnetu

Termin lijenost, odnosno arapska riječ kasal, se u Kur’anu pominje samo dva puta, kada se opisuju licemjeri i njihov odnos prema namazu.

”Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu;’’  (Kur’an, 4:142)

“A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitve ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.’’ (Kur’an, 9:54)

U sunnetu Poslanika s.a.v.s. lijenost je spomenuta u sljedećem hadisu:

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: ‘Pred tobom je duga noć, pa spavaj.’ Ukoliko se on probudi, pa spomene Uzvišenog Allaha odriješi mu se jedan čvor, a ako uzme abdest odriješi se još jedan čvor, a ako i klanja odrijši mu se i treći čvor i on osvane čio i raspoložen, u protivnom osvane lošeg raspoloženja i lijen.” (Buhari)

Ako razmislite o ovome, primijetit ćete da je lijenost povezana sa namazom, jer je namaz najteža dnevna obaveza koju muslimani moraju obavljati, zbog toga što se namaz obavlja svakodnevno i pet puta na dan, bez propuštanja. Zanimljiva činjenica jeste da ko god je lijen u svome namazu bit će lijen i u drugim djelima robovanja, a ko god nije lijen u obavljanju namaza neće biti lijen ni u drugim aspektima svoga života.

Očigledno je iz pomenutog da je lijenost nešto što ne treba olahko shvatati i treba joj se suprotstaviti. Zapravo, Muhammed s.a.v.s. je običavao tražiti utičište kod Allaha dž.š. od lijenosti, što je činio spominjući je svakodnevno u svojoj dovi: ”Allahu moj, tražim utočište kod Tebe, od straha i žalosti, slabosti i lijenosti, škrtosti i kukavičluka, tereta duga  i od toga da zavisim od ljudi.”

U ovom članku, pogledajmo kako se lijenost pojavljuje u našim životima, a u drugom članku ćemo vidjeti kako se možemo boriti protiv lijenosti, ako Bog da.

1. Društvena lijenost

Društvo je sačinjeno od pojedinaca, te ako su pojedinci u tom društvu lijeni, cijelo društvo će postati lijeno. Znakovi društvene lijenosti su niska građanska svijest da bi se riješili svoji vlastiti problemi, pretjerano oslanjanje na Vladu pri donošenju rješenja, razjedinjenost, povećan broj nedjela i razmirica, te siromaštvo i nezaposlenost koje pogađaju cijelo društvo. Štaviše, društvena lijenost se, također, javlja kod ljudi u  zabranjivanju lošeg i savjetovanja  dobrog, što ima višestruke posljedice. Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao: ” Primjer osobe koja je ustrajna u izvršavanju Allahovih naredbi i čuvanju od Njegovih zabrana u poređenju sa osobom koja ih krši je kao primjer ljudi koji bacaju kockicu kada biraju mjesto na brodu. Neki dobiju mjesta u gornjem dijelu,a neki u donjem. Kada ovi koji sjede u donjem dijelu zatrebaju vode moraju ići u gornji dio kako bi je donijeli ( a to uznemirava druge) pa onda kažu: ‘Napravimo rupu u našem dijelu broda kako bismo imali vodu i kako ne bismo uznemiravali one iznad nas.’ Pa kada bi oni gore pustili one dolje da urade kako su naumili svi ljudi na brodu bi potonuli, a ako bi ih zaustavili svi bi bili sigurni.” (Buhari)

2. Obrazovna lijenost

Ovo je lijenost pri obrazovanju i unapređivanju samoga sebe  i povećanju svoga znanja. Kao muslimani, tokom zlatnog doba islamske civilizacije, bili smo začetnici svih nauka, ali kada smo postali lijeni i počeli uživati u dobrima ovoga svijeta, drugi su od nas  preuzeli baklju znanja i nastavili putovanje ka otkrićima koji su doveli do impresivnih rezultata. Sramota je za ummet iqra-e (čitaj) da je prestala čitati, i sramota je za ummet da je  imala kraljeve koji su slali svoju djecu u naše gradove,  a danas  rade suprotno.

3. Porodična lijenost

Porodica je osnovna društvena jedinka, pa ako je ona čvrsta, i društvo će biti čvrsto, ali ako ona nije stabilna onda je društvo u opasnosti. Ako je porodica lijena, onda  neće biti ni pravilnog odgoja, roditelji će biti lijeni da ispunjavaju obaveze prema svojoj djeci, a i djeca će biti lijena da ispunjavaju obaveze prema roditeljima i domu. I ako nijedan član porodice nema ljubav i pažnju koja ih motiviše da se bore protiv lijenosti i daju sve za svoju porodicu, onda ćete vidjeti slabe porodične odose, ili što je još više zabrinjavajuće naći ćete slomljen islamski dom. Izgleda da ponekad zaboravimo hadis u kome Poslanik s.a.v.s. kaže: ” Svako od vas je čuvar i odgovoran za ono što posjeduje. Vladar koji ima vlast nad narodom je njihov čuvar i odgovoran je za njih, čovjek je čuvar svoje porodice i odgovoran je za nju, žena je čuvar kuće i djece i odgovrna je za to, rob je čuvar gospodarevih dobara i odgovoran je za to, tako ste svi vi čuvari i odgovorni ste za to.” (Buhari)

4. Fizička lijenost

Ovo je uobičajena vrsta lijenosti na koju svi pomislimo kad mislimo o lijenosti, a manifestira se u lijenosti za vježbanje i poketanju našega tijela za fizičke aktivnosti. Nažalost, takva lijenost narušava zdravlje pošto se većina doktora slaže da je uzrok većine bolesti 21. stoljeća  pasivni način života.

5. Finansijska lijenost

Ovo je lijenost traženja različitih izvora obskrbe/nafake. Većina ljudi u današnje vrijeme želi ‘siguran posao’ , onaj na kome se dobijaju ‘redovne plate’ i ništa više. Zaboravljamo da je devet desetina naše nafake u radu kao što je pomenuto u hadisu, a mi se ustručavamo osnivati kompanije i poslove i postati poduzetnici.  Ako pogledamo  naše Poslanike a.s., a oni su nam uzori,  svaki od njih se bavio trgovinom ili zanatom:  Poslanik Nuh a.s. je bio ćilimar, poslanik Idris a.s. je bio krojač, poslanik Muhammed s.a.v.s. je bio čoban, a kasnije trgovac. Zarađivali su za život vlastitim rukama, i nisu se oslanjali na plate i olakšice od strane vlasti.

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: ”Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moj život, za svakoga od vas je bolje da uzmete uže, da siječete drva, nosite ih na svojima leđima i prodajete kako biste zaradili za život, nego da tražite od nekoga nešto, a ne znate hoće li vam dati ili ne.” (Buhari)

Ovo je duh muslimana. On se ne žali na nezaposlenost, nego se pokrene i bori kroz život da obezbijeti svoju finansijsku poziciju.

Drugi oblik finansijske lijenosti je lijenost u trošenju naše zarade na sadaku i u humanitrne svrhe. Postoji veliki broj humanitarnih organizacija, veoma mnogo ljudi koji su u potrebi oko nas, ali rijetko aktivno dajemo, i dajemo sebi lažna obećanja, ali ih rijetko ispunjavamo.

6. Poslovna lijenost

Ova vrsta lijenosti je ta koja uništava mnoge kompanije jer su zaposlenici lijeni i ne  ispunjavaju svoje dužnosti, pa tako čine štetu dobavljačima, potrošačima, investitorima i svima koji su uključeni u posao. Lijenost se ispoljava gubljenjem vremena, nedovršavanju poslova kako treba, kašnjenjem, pokušajima da se ‘prevari’ sistem, ili jednostavno  prihvatanjem podmićivanja da se ‘brže obave poslovi’, a sve na račun drugih. Poslovna lijenost se može ispoljavati i u tome da ne ulažete dovoljno truda pri obavljanju poslova, ili da se takmičite za napredovanje ili dobijanje posebnih zaduženja. Poslovna lijenost nekada nastupa i  nakon penzije, kada se penzioner jedostavno prepusti pasivnom načinu života, troši svoju penziju i čeka smrt.

7. Religijska lijenost

Ovo je lijenost kod obavljanja ibadeta namaza, posta, učenja Kur’ana, itd. Ovo je izvor lijenosti jer oni koji su lijeni pri robovanju Allahu dž.š. Allah dž.š. će ih učiniti lijenim u drugim aspektima njihovih života. Ovo su ljudi koji klanjaju ubrzano, (ako uopšte klanjaju), ili uče malo Kur’ana, i koji se rijetko sjećaju Allaha dž.š. Oni zadnji ulaze u džamiju, a prvi izlaze iz nje, nemaju želju da poboljšaju svoju duhovnost, ili da se približe Allahu dž.š. Noćni namaz nije čak ni na njihovoj ”listi želja”, a post obavljaju samo kad je ramazan.

Postoje i mnoge druge vrste lijenosti, ali mislim da sam istakao one najveće za sada.

Lijenost je istinska bolest koja uništava motivaciju i odlučnost i lomi kičmu ummeta. To je izvor naše slabosti i poraza kao ummeta i izvor našeg poniženja. Vrijeme je da se učine ozbiljni napori da se bori protiv lijenosti.

 Izvor: productivemuslim.com

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x