Registri imenovanih i zaposlenih u Sarajevu bit će dostupni na internetu do kraja sedmice

Registri imenovanih i zaposlenih u javnom sektoru bit će do kraja sedmice dostupni na internetskoj stranici Vlade Kantona Sarajevo.

U bazi podataka koja će biti dostupna široj javnosti nalazi se više od 20 hiljada imena i prezimena zaposlenih u javnom sektoru, kao i imenovanih osoba na funkcijama izvršne i zakonodavne vlasti Kantona Sarajevo.

Kako saznajemo, u registrima će biti dostupni svi podaci, od plaća zaposlenih, porijekla imovine, poticaja, inspekcijskih nadzora, koncesija, revizija…

Podaci o imenovanim funkcionerima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti će, prema trenutnom ustrojstvu, ostati u registru godinu nakon što prestanu obnašati funkcije, iako se razmatralo da podaci ostanu trajno.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade KS zadužen je za uspostavu, održavanje i ažuriranje registra.

Registar imenovanih osoba, u kojem se nalazi više od 3.000 imena, dostupan je na stranici Vlade KS od 2018. godine, a sada će biti ažuriran i objedinjen s novom bazom podataka.

Nema poruka za prikaz