Stipendije za studente iz BiH koji žele studirati u Japanu

Vlada Japana otvorila je konkurs za stipendije na četiri studijska programa studentima u BiH koji imaju želju da studiraju na univerzitetima u Japanu u sklopu MEXT programa stipendija (MEXT – Ministarstvo kulture, sporta, obrazovanja, tehnologije i nauke).

Rok za prijavu je 20. juni 2019. godine do 17 sati, saopćeno je iz Ambasade Japana u BiH. Dokumenti koji budu dostavljeni Ambasadi poslije navedenog roka neće moći biti prihvaćeni.

Od 1996. godine, više od 40 studenata iz BiH posjetilo je Japan, te se tamo školovalo u sklopu MEXT programa stipendija.

Program nudi stipendije za ispod navedene četiri studijske grupe za 2020. godinu:

– Postidplomski istraživački studij (MA&PhD)
– Učenici/studenti – dodiplomci
– Studenti tehnoloških fakulteta
– Studenti fakulteta za stručno usavršavanje.

Detaljnije informacije o programima stipendiranja, kao i o iznosu stipendija mogu se pronaći na web-stranici Ambasade Japana u BiH.

Aplikanti trebaju poslati sve potrebne dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH: Bistrik 9, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Aplikacija za MEXT stipendije za 2020. godinu / Application for MEXT 2020” na koverti.

Za dodatna pitanja, zainteresirane stranke mogu poslati e-mail na [email protected] Telefonski upiti se ne uvažavaju.

Za sve vrste programa stipendiranja, aplikanti trebaju biti motivisani za učenje japanskog jezika, te rad na poboljšanju veza između BiH i Japana pri završetku studija.

Nema poruka za prikaz