Studenti Mašinskog fakulteta na korak učešću na CERN-u – traže sponzora

U aprilu ove godine, po prvi put u Sarajevu održan je CERN-ovski MASTERCLASS dan za srednjoškolske učenike, i tom prilikom studenti Mašinskog fakulteta i njhov v.ass.Emina Džaferović su odlučili napraviti emisiju o tome, pratiti predavanja profesora iz CERN-a, razgovarati sa njima, uraditi intervjue itd.

Ovi studenti vrijedno rade na video dokumentovanju eksperimenata iz fizike uz sofisticiranu opremu, u vidu televizijske emisije, a to je nešto što zasigurno nedostaje u javnom prostoru BiH.

Upravo kroz te materijale, koristeći svoje volonterske aktivnosti za popularizacije nauke, prvenstveno fizike na youtube kanalu Enginist Show su ostvarili kontakt sa CERN-om.

Njihov rad su prepoznali profesori iz CERN-a, Evropskog centra za nuklearna istraživanja, i pozvali ih da po prvi put, ispred BiH, posjete CERN kao najprestižniju naučnu instituciju danas.

To bi bila prva posjeta ove vrste, jer do sada, nikad nijedna grupa studenata iz BiH nije organizovano posjetila CERN.

“CERN se samo jednom u pet godina otvara za posjetioce jer kontinuirano radi na istraživanju.  Oni nisu turistička destinacija već istraživački centar i oni zapravo svoja vrata otvaraju samo da nam pokažu šta rade i kako to rade.”, kaže Emir Hanić, student.

“Inžinjeri su deficitaran kadar. Dosta kvalitetnih inžinjera odlazi iz BiH u potrazi za poslom. Ipak, naše firme bi mogle da se utrkuju sa EU firmama u inžinjeringu u CERN-u u svojim projektima koje oni mogu dati CERN-u. Mi imamo taj nivo i možemo to pružiti.”, zaključuje Hanić.

Da bi prihvatili poziv i otišli u ovu posjetu, učesnici moraju sami snositi troškove puta i smještaja što ovim studentima predstavlja otežavajuću okolnost zbog koje rizikuju da izgube veliku šansu da predstave sebe ali i BiH.

Kako ova vrijedna delegacija BiH nažalost nije u mogućnosti samostalno snositi troškove ovog putovanja, u procesu su prikupljanja sredstava za ovo jedinstveno studijsko putovanje.

Delegaciju bi činilo pet studenata uz asistenticu Džaferović. Za sve njih, četverodnevni boravak u drugoj polovini jula, u sjedištu gradu Meyrinu kraj Ženeve bi koštao 3960 € u ovom trenutku.

Za pomoć su se obratili su se i Ministarstvu obrazovanja FBiH, ali za sada bez odgovora.

Podsjećanja radi, CERN ( Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja/ Europski laboratorij za fiziku čestica ), međunarodna je institucija za nuklearna istraživanja kojoj su svrha fundamentalna istraživanja ( bez direktnih tehnoloških ili komercijalnih ciljeva) na području fizike elementarnih čestica, osnovana 1954.

Konvenciju CERN-a potpisale su 1953. godine 12 država osnivača među kojima i Jugoslavija, pored Belgije, Danske, Francuske, Savezne Republike Njemačke, Grčke, Italije, Nizozemske, Norveške, Švedske, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva, a stupile su na snagu 29. septembra 1954.

Danas, BiH nije čak ni na putu da postane članicom dok je Srbija punopravna članica a Hrvatska je u statusu zemlje posmatrača koji prethodi članstvu.

Evropska unija, Japan, JINR, Ruska Federacija, UNESCO i Sjedinjene Američke Države takođe trenutno imaju status posmatrača.

Da bi BiH postala članicom, moramo se prijaviti kao država od strane relevatnih institucija za što do sada nije postojao interes jer je potrebno izraditi strategiju na državnom nivou.

Ono što neku državu čini dobrim kandidatom za člana su inžinjering firme u kojima fizičari mogu da rade i dalje otkrivaju a inžinjeri im za to trebaju omogućiti infrastrukturu.

Stoga, zaista bi bila šteta da se ovi studenti ne odazovu na ovaj važan poziv koji nisu dobili zaslugama institucija već sopstvenog rada.

“Mi želimo da ova naša incijativa bude podrstrek da BiH postane članicom CERN-a”, izjavila je Kerima Alihodžić, studentica.

Budući da su članovi Društva fizičara u FBiH, svaka novčana uplata bi bila transparentna i dokumentovana putem transakcija na računu Društva fizičara u FBiH.

“Vaš i najmanji doprinos za nas je velika pomoć i korak bliže ka usvajanju novih i posljednjih naučnih (sa)znanja i širenju naše dosadašnje naučne vizije.”, navodi se u njihovom pismu.

akta.ba

Nema poruka za prikaz