Oznaka duhovnost

Dovoljno je! Da li je?

Insan je takav da, koliko god postigne uspjeha na dunjaluku- u imetku, porodici, naobrazbi, poslu, pa čak i u vjeri ( što je sve pohvalno), uvijek želi i može više. Fakulteta, sklopljenih poslova, djece, para, dobrih dijela nikad insanu nije…