Oznaka Karakter

Karakter doista pravi razliku!

Karakter ne može da se popravi. Može vjera da se popravi, može neznanje odnosno znanje da se popravi, karakter ne može da se popravi. Karakter je temelj i on se ne popravlja.”