Oznaka rogatica

Rimsko autonomno naselje kod današnje Rogatice

Veoma važno rimsko naselje urbanog karaktera nalazilo se kod današnje Rogatice, kod pitome kotline rijeke Rakitnice. I u predrimsko doba Rogatica je bila sjedište jedne važne ilirske župe. Od naprednih rimskih gradova na Drini (Domavia), odvajala ju je dolina rijeke…