Oznaka Varijabilna kamata

Reprogram kredita u doba inflacije

Piše: Admir G. Važno je na samom početku istaći kako banke nemaju nikakav uticaj na vrijednost i visinu EURIBOR-a, što znači da je riječ o informaciji koja je kako za banku tako i za korisnika kredita objektivno određena. Kada s…