Tim iz Viteza razvio platformu za elektronske javne nabavke i upravljenje policijskim kapacitetima

Podijelite ovaj članak:

Trojica Vitežana firme Guinea napravili su platformu na kojoj su razrađena tri različita sistema, koja olakšavaju svakodnevno poslovanje različitih organizacija, a sve s ciljem da tržištu ponude efikasniji način poslovanja, ostvarenje ušteda, povećanja sigurnosti i kontrolu utrošaka sredstava. Mladen Kupreškić, Davor Kupreškić i Miroslav Stipović 2016. godine pustili su u upotrebu Aksis platformu koji obuhvata tri zasebna sistema i to: aksis.nabava, aksis.policija i aksis.logistika. 

Njihova priča o ostvarenju snova počela je kupovinom firme koja se bavi uvozom kikirikija. S obzirom na to da je bilo veoma teško otvoriti kompaniju u vrijeme kada su razmišljali o tome, odlučili su Guineu kupiti od vlasnika koji je razmišljao o njenom zatvaranju. Njenu djelatnost su promijenili u razvoj informacijskih sistema u Bosni i Hercegovini, ali za njihove projekte zainteresovane su i zemlje regije.

Aksis platforma za policijske organe

U razgovoru za Klix.ba jedan od osnivača firme Miroslav Stipović je kazao da s tri sistema koja obuhvataa njihova platforma Aksis, imaju za cilj olakšati javne nabavke i čitavu proceduru te kontrolisati utrošak sredstava, povećati sigurnost u određenim sredinama te ostvariti efikasnost voznih parkova.

“Aksis policija je razvijena za potrebe policijskih organizacija u Bosni i Hercegovini, trenutno je koriste tri policijske organizacije i to Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona kao prvi korisnik, MUP Kantona 10 i MUP ZHK”, kazao je Stipović te dodao:

Foto: E. M./Klix.ba

“Radi se o najsveobuhvatnijoj platformi za policijske sisteme jer obuhvaća cijeli policijski posao od kreiranja radnog naloga, praćenja rada na terenu, uživo praćenja zadataka s terena, uvezivanja s pametnim kamerama LPR detekcije vozila u saobraćaju te omogućava skupljanje i analiziranje incidentnih podataka i reportiranje u operativni centar.”

Ministar unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Feliks Vidović za Klix.ba je kazao da je korištenje ove platforme veliki iskorak u funkcionisanju MUP-a.

“Na ovaj način dobivamo informacije u realnom vremenu i informišemo policijske patrole koje u skladu sa zakonom reaguju brže i efikasnije. Imali smo testnu fazu, raduje nas da postoji mogućnost nadogradnje koja će biti obavljena u narednom periodu te bi time imali još efikasniji angažman službenika. Mislim da smo prvi u Federaciji BiH, ako ne i u regiji koji smo implementirali ovaj sistem koji se pokazao i više nego uspješan”, kazao je Vidović.

Platforma javnih nabavki olakšava planiranje, kontrolu i realizaciju

Aksis.nabava je sistem koji je napravljen s ciljem prikupljanja informacija iz organizacionih jedinica i omogućava provođenje i kontrolu javnih nabavki. Ovaj sistem koristi Ured za javne nabavke pri Vladi Srednjobosanskog kantona u kojem postoji 105 organizacionih jedinica.

Kroz samo nekoliko klikova organizaciona jedinica može, u određenom vremenskom periodu, dostaviti narudžbenicu, koju će realizirati nadležni organ.

Ured za javne nabavke i nadležni organi u svakom trenutku imaju uvid u utrošak sredstava, ali i u tačnost realizacije javne nabavke s obzirom na to da je svaki artikal, koji je unesen u sistem uz opis popraćen, s fotografijom, cijenom i ostalim informacijama kako ne bi došlo do oštećenja poručitelja u javnoj nabavci.

“Platforma je rađena tako da je moguće uvezati je s drugim cjelinama i da se može neograničen broj cjelina organizirati. Praktično, cijela država može korisititi ovaj sistem i organizirati svoje javne nabavke. Osim organiziranja javnih nabavki, sistem ima zadatak planiranja, kontrole i realizacije javnih nabavki. Sve je rađeno na način da se olakša proces javnih nabavki. Informacije koje se unose u sistem ne trebaju se prepisivati i prepravljati u stavkama ugovora i narudžbenica već se sve riješi kroz nekoliko klikova uz minimalnu, pa možemo reći i nultu, mogućnost pogrešaka u proceduri javne nabavke”, dodao je Mladen Kupreškić, Software Architect u Guinei d.o.o.

Foto: E. M./Klix.ba

Sistem radi na način da se provedeni postupak javne nabave kroz Aksis.nabava, stavlja na raspolaganje nižim organizacijskim cjelinama kako bi mogli naručivati robu, prema iskazanim potrebama. Time se dobila funkcionalnost ugovaranja zajedničke nabave za 105 organizacijskih cjelina, koje opet svaka posebno naručuju robu od dobavljača, u okvirima ugovorenih parametara.

U svakom trenutku Vlada KSB zna koliko je koja organizacijska cjelina potrošila robe, usluga i radova, tko je isporučio, po kojoj cijeni, u kojem vremenskom periodu. Može se reći da se postigla puna transparentnost i funkcionalnost Ureda za javne nabave KSB, kao najveće organizacije tog tipa trenutno u BiH.

Prema riječima Mladena Vujice, tajnika Ureda za javne nabave za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona s pokretanjem ovog ureda instaliran je i sistem koji je uveliko olakšao njihovo poslovanje.

“Preuzeli smo poslove javnih nabava od 1. januara 2018. godine. Software koji koristimo nam je omogućio lakši rad u puno segmenata iskazivanja potreba 105 organizacijskih jedinica gdje smo vezani zakonskim rokovima. Tradicionalnim načinom ne bi mogli realizirati sve te nabave, a ured na ovaj način ima uvid u izvršenje svakog okvirnog sporazuma i ugovora koji je ubačen. Ovo je olakšalo i ubrzalo sve procedure. Radi se o malom broju uposlenika koji rade posao za 105 jedinica”, pojasnio je Vujica koji je dodao da je ovim omogućeno planiranje, realizacija i kontrola utroška materijala kroz javne nabavke.

Foto: E. M./Klix.ba

Aksis Logistika za praćenje voznog parka i boljeg poslovanja

Aksis logistika je sistem koji je namijenjen za upravlajnje kapacitetima voznih parkova ili drugih sistema transporta i obavljanja poslova. Ovaj sistem koriste komunalna , transportna, logistička preduzeća koja u stvarnom vremenu, u svakom trenutku imaju uvid gdje se nalaze njihove ekipe na terenu, koje poslove rade i koliko materijala su utrošili.

“Komunalno društvo npr. ima mogućnost koristeći ovu platformu za radne naloge, putne naloge vozila, servisne naloge za dijelove i popravke objediniti na tablet u koji se upisuju svi podaci, te šalju ka serveru. Operator u svakom trenutku zna gdje se nalaze radnici, šta rade, koliko su materijala utrošili, kilometražu vozila i druge informacije bitne ze postizanje veće efikasnosti poslovanja”, dodao je Davor Kupreškić, direktor poduzeća.

Foto: E. M./Klix.ba

Guinea je firma za digitalizaciju poslovnih procesa i njihov moto je da je sve mjerljivo.

“Želimo one procese koji se provlače „ispod radara“ izmjeriti i tako donijeti vrijednost organizaciji koja koristi naš sistem. Ako komunalna preduzeća, Ured za javne nabavke SBK ili MUP mogu izmjeriti podatke, moguefikasno upravljati procesima u organizaciji u realnom vremenu upravljati kapacitetima svojih organizacija, što ih čini učinkovitijim i transparentnijim. Kod MUP-a se to ogleda u boljem upravljanju javnom sigurnosti, budžetom, vozilima i drugim policijskim kapacitetima. Kada govorimo o logistici, dobivate profitabilniji vozni park, nadzor servisiranja vozila i pregled infrastrukture”, pojašnjava Stipović.

Zainteresovani klijenti i iz zemalja regije

Da bi postali korisnik njihovog sistema potrebno je prvo obaviti konsultacije o korištenju određenog sistema kojim bi se postigla najveća efikasnost, osim ako se radi o javnim sektorima za što je potrebno realizirati tender.

Cilj im je u narednom periodu otvoriti tržište i izvan Bosne i Hercegovine u pogledu svih sistema te su optimistični s informacijama na terenu. 

Foto: E. M./Klix.ba

“Želimo da naše iskustvo i razvijeni sistem ponudimo bh. organizacijama koje smatramo da imaju problema u nekom od ovih segmenata, posebno u Javnim nabavama. Trenutno je Aksis.nabava jedini sistem na tržištu koji zaista ima riješenu cijelokupnu proceduru Javne nabave, od kreiranja plana do kontrole realizacije ugovora. U Kantonu Središnja Bosna doslovno znaju koliko se potroši papira A4 formata u protekloj godini, po kojoj cijeni, te kojom vremenskom dinamikom. Mislim da je KSB jedina organizacija u državi koja ima tu informaciju uživo, za sve postupke koji su provedeni kroz sustav, na dva klika”, kazao je Stipović te na kraju dodao:

“Za svaku školu posebno, ministarstvo ili cjelokupnu Vladu. Postigli su punu transparentnost i učinkovitost u Javnim nabavama, profesionalizirali taj segment kroz Ured za javne nabave, jako uspješno, i time pokazali put ostalim organizacijama u Bosni i Hercegovini koje imaju velikih problema s Javnim nabavama. Postoji interes i za regiju. Istražili smo tržište u Hrvatskoj, vidjeli smo da imaju platforme koji su na nižem levelu od našeg sistema tako da smo osjetili taj prostor za stvaranje nove saradnje. Pronašli smo partnere i u skorije vrijeme ćemo krenuti i na regionalno tržište”, zaključio je Stipović u razgovoru za Klix.ba.

Klix.ba

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x