U Sarajevu u garaži pronađene dvije bombe, u Goraždu tijelo mine

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona primio je od građana informaciju o postojanju eksplozivnog sredstva na području Goražda.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES, koji su navedeno sredstvo preuzeli i uskladištili na propisan način.

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona primio je informaciju od Policijske stanice Jablanica o postojanju eksplozivnog sredstva.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite primio je informaciju od Policijske stanice Centar – Sarajevo, da su u Ulici Mehmeda Hadžijahića, prilikom čišćenja garaže, pronađene dvije ručne bombe.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES koji su navedena sredstva preuzeli isti dan.

Nema poruka za prikaz