Vlada FBiH dala Gradu Sarajevo kasarnu Jajce na 49 godina

Vlada Federacije je na današnjoj sjednici dala na privremeno korištenje kasarnu “Jajce” i pripadajuće zemljište od 8.508 kvadratnih metara na period od 49 godina.

Vlada je također zadužila u Službu za zajedničke poslove da zaključi ugovor sa Gradom, s kojim će biti uređenja pitanja naknada za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, vode i drugih troškova).

Kasarna Jajce: Priča o dragulju Sarajeva koji se polako urušava

Podsjećamo, kasarna Jajce proglašena je nacionalnim spomenikom, a sa prebacivanjem nadležnosti, sada može i biti pokrenuta ozbiljnija obnova ovog objekta koji je trenutno u ruševnom stanju.

Trenutna šteta na ovom spomeniku procjenjuje se između 80 i 85 posto – nakon posljednjeg rata šteta na kasarni iznosila je blizu 40 procenata.

Nema poruka za prikaz