Iako je suspendovana već skoro godinu dana, Dalida Burzić uredno prima punu platu

Ured za reviziju institucija BiH u izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji Suda BiH ustanovio je da sutkinja Dalida Burzić prima platu iako je pod suspenzijom od 2. septembra prošle godine.

“Bruto plaće i naknade plaća iz redovnog budžeta na 31.12.2022. godine iskazane su u iznosu od 12.745.608 KM, od čega neto plaće i naknade iznose 7.397.207 KM, a porezi i doprinosi 5.348.401 KM. Bruto plaće i naknade su za 337.195 KM veće u odnosu na prethodnu godinu. Bruto
plaće i naknade plaća sa projekta IPA 2019 iskazane su u iznosu od 454.618 KM. Prosječan broj zaposlenih u 2022. godini u Sudu bio je 286.

U broj zaposlenih kojima je tokom godine obračunata i isplaćena plaća uključena je i jedan sudija koji je privremeno udaljen od vršenja dužnosti suca Suda BiH počev od 02.09.2022. godine pa do okončanja krivične istrage, a na osnovu odluke Visokog sudskog vijeća – prvostepene disciplinske komisije.

Navodimo činjenicu da, u skladu sa važećim odlukama navedeni sudija ostvaruje sva prava iz radnog odnosa, odnosno prima punu plaću dok je pod suspenzijom”, navodi se u Izvještaju.

U Izvještaju za 2021. godinu su date preporuke u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti, nedostataka i slabosti.

“Preporuke iz prethodnog perioda čija je realizacija bila u toku nisu ponovljene, ali se njihova realizacija kontinuirano prati u narednom periodu.

Utvrdili smo da je Sud u 2022. godini od ukupno date dvije preporuke realizovao jednu preporuku, dok je za jednu preporuku realizacija u toku”, navodi se.

Ukupno raspoloživi budžet za 2022. godinu Suda BiH je iznosio 20.024.132 KM, a realizovan je u iznosu od 18.220.924 KM, dodaje se.

Kada je u pitanju finansijski izvještaj, Sud je sačinio Godišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu i dostavio ga nadležnim organima i institucijama u skladu sa važećim propisima i u utvrđenom roku.

“Analizom bilješki uz finansijske izvještaje konstatovano je da su iste sačinjene u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju”.

Sud je zaradio više nego što je planirao za 2022. godinu.

“Ukupno ostvareni prihodi i primici po ekonomskim kategorijama u periodu od 1.1. do 31.12.2022. godine, iskazani su u iznosu od 5.717.217 KM, što je za 1.514.207 KM više u odnosu na prihode i primitke planirane za 2022. godinu.

Značajni prihodi odnose se na: prihode od novčanih kazni (4.839.691 KM), prihode od taksi (248.591 KM), prihode od izdatih uvjerenja (164.727 KM) i prihode od primljenih donacija (458.765 KM)”, navodi se.

Podijelite ovaj članak:
Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x