Podnesena prijava zbog netransparetne procedure izgradnje teniskog terena u Banjaluci

Podijelite ovaj članak:

Advokat iz Banjaluke Dario Sandić shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku RS, te Krivičnog zakonika RS i Zakona o javnim nabavkama, podnio je krivičnu prijavu protiv Draška Milinkovića i nepoznatih lica članova nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Republičkoj direkciji za obnovu i izgradnju Republike Srpske koji su vršili nadzor nad izgradnjom Teniskog centra RS u periodu oktobar 2022 – april 2023. godine.

U krivičnoj prijavi piše da je Draško Milinović, predsjednik Teniskog saveza RS, u periodu jul 2022. godine – april 2023. godini kao predsjednik Teniskog saveza RS zaključio ugovor ili ugovore o izgradnji Teniskog centra Republike Srpske u Banjaluci, kraj parka Mladen Stojanović, sa izvođačima radova, a bez prethodno provedenog postupka javne nabavke imajući u vidu da je novac za izgradnju Teniski savez RS dobio iz entitetskog i gradskog budžeta, te što je vrijednost ugovorenih radova veća od stvarne cijene izvedenih radova.

Dodaje se da su NN lica, članovi nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Republičkoj direkciji za obnovu i izgradnju Republike Srpske, koji su vršili nadzor nad izgradnjom Teniskog centra RS u periodu oktobar 2022 – april 2023. godine, a prema ugovoru o nazdoru zaključenom sa Teniskim savezom RS, jer je vrijednost ugovorenih radovi veća od stvarne cijene izvedenih radova, a što su prijavljeni svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem prikrili i/ili faslifikovali.

Dodaje se da su počinili krivična djela: Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315 KZRS, Prevara u službi iz člana 317 KZRS, Prevara iz člana 230 KZRS, Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249 KZRS, Zaključenje štetnog ugovora iz člana 255 KZRS, Nenamjensko korištenje budžetskih sredstava iz člana 324 KZRS.

U obrazloženju se ističe da je prema pisanjima medija koja su se pojavila u novembru 2022. godine Grad Banjaluka i Vlada Republike Srpske izdvojile ukupno 15.000.000,00KM radi izgradnje teniskog centra RS, odnosno teniskog kompleksa na kojem se održao teniski turnir u aprilu mjesecu 2023. godine.

“Prema navodima u medijima izgradnja objekta je počela prije nego li je regulacionim planom taj objekat bio predvidjen za građenje i prije nego li je postojalo odobrenje za građenje ovog objekta. Takodje, prema medijskim napisima jasno je bilo da je nosilac projekta Teniski savez RS, odnosno da je on ugovarač izgradnje sa privrednim društvima koja su gradila ovaj objekat. Takodje, iz sadržaja vijesti objavljenih u medijima moglo se zaključiti da Teniski savez RS nije proveo procedure javnih nabavki, a kako je to propisano odredbama Zakona o javnim nabavkama. Takođe, kao nadzor nad izgradnjom označena je Republička direkcija za obnovu i razvoj RS”, ističe Sandić.

Imajući u vidu medijske napise podnosilac prijave se obratio sa zahtjevom za pristup informacijama Teniskom savezu RS, Gradu Banjaluka dana 23.11.2022. godine tražeći da mu dostave informacije: ko finansira izgradnju objekta i u kojem iznosu i da li je proveden postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvodjača.

Od Grada Banjaluka dobio je odgovor u kojem se navodi da će novac za izgradnju objekta obezbijediti porodica Đoković u saradnji sa Vladom RS i Gradom Banjaluka, odnosno da je glavni investitor izgradnje Teniski savez RS zajedno sa novoosnovanom firmom Đordja Đokovića.

“Nakon ovog odgovora ponovo sam od Grad Banjaluka dana 26.11.2022. godine tražio da mi odgovore na moj zahtjev i dostave informacije koje sam tražio u zahtjevu od 23.11.2022. godine, medjutim odgovor nisam nikada dobio”, ističe se u obrazloženju.

Dana 25.11.2022. godine poslao je zahtjev inspekciji Grada Banjaluka, Inpektoratu RS, MUP RS da izvrše kontrolu gradilišta gdje se već gradio teniski centar, jer ne postoji tabla sa koje bi se moglo utvrditi ko je investitor, ko je izvodjač radova i koji je broj odobrenja za gradjenje (gradjevinska dozvola), te jer se iskopana zemlja nalazi na kolovozu i ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju.

“Dana 09.12.2022. godine dobio sam odgovor od Teniskog saveza RS, po mom zahtjevu od 23.11.2022. godine, kojim me obaviještavaju da izgradnju objekta finansira Teniski Savez RS, a sredstva se namjeravaju prikupiti kroz donacije od različitih pravnih subjekta, fizičkih lica, te iznos u tom trenutku nije poznat. Takodje, me obaviještavaju da Teniski savez nije ugovorni organ u smislu Zakona o javnim nabavkama. Dana 09.12.2022. godine sam odmah poslao Teniskom savezu zahtjev da mi odgovore na zahtjev od 23.11.2022. godine, jer njihov odgovor ne sadrži infomracije i odgovore koje sam tražio napominjući da su radovi u toku i da je jasno da Tenski savez već ima novac ili da barem ima finasnsijsku konstrukciju jer niti jedan izvodjač ne bi ušao u radove bez garancije da će mu biti plaćeno. Takodje, tražio sam da mi potvrde da novac za izgradnju neće biti obezbijeđen iz budžeta grada ili entiteta. Medjutim, nikakav odgovor nisam dobio poslije”, istakao je advokat Sandić.

U obrazloženju krivične prijave Sandić dalje dodaje:

“Imajući u vidu odgovore Grada Banjaluka i Teniskog saveza RS jasno je bilo da se informacije o izgradnji i finansiranju ne slažu, odnosno da se nešto krije, jer je grad odgovorio da će se izgradnja finansirati iz sredstava koje obezbjedi porodica Đoković, grad i Vlada, dok je Teniski savez odgovorio da će se sredstva obezbijediti od donacija. Takodje, kada se uzme da je portal www.capital.ba 20.11.2022. godine od Teniskog saveza dobio informacije da pripremne radove izvodi firma Gradip doo Prnjavor, da nadzor nad izgradnjom vrši Republička direkcija za obnovu i razvoj RS, da Vlada izdvaja 2.000.000,00KM, da Grad izdvaja 4.000.000,00KM, te da će se na kraju ovaj objekat pretvoriti u dvoranu, jasno je da su informacije i iz grada i iz Teniskog saveza bile neistinite. Ističem da nije biko moguće doći do bilo kakve informacije osim ovog gore opisanog”, pojašnjava Sandić.

Dalje ističe da je 22.02.2023. godine primio Informaciju Republičke uprave za inspekcijske poslove kojom me obaviještavaju da su po mojoj prijavi izvršili inspekcijsku kontrolu izgradnje teniskog objekta, te da su utvrdili da se sve radi u skladu sa zakonom i pravilima.

“U zapisniku o kontroli koji je sačinjen na dan kontrole 25.01.2023. godine jasno navode da se izgradnja vrši u skladu sa odobrenjem za izgradnju broj 15.03-360-277/22 od 20.01.2023. godine, bez konstatovanja pravosnažnosti iste, odnosno da je dozvola izdata 5 dana prije kontrole inspekcije. Međutim, objekta se gradio od oktobra 2022. godine bez ikakave dozvole što potvrduje i ovaj zapisnik građevinske inspekcije, međutim to inspektoru uopšte ne pravi smetnju da u zapisniku konstatuje da je sve u skladu sa zakonom i projektnom dokumentacijom. Imajući u vidu navedeno dana 27.04.2023. godine sam podnio prijavu protiv inspektora koji je vršio inspekcijsku kontrolu izgradnje objekta i koji je sačinio zapisnik te ću u narednom periodu da podnesem i krivičnu prijavu protiv istog, kao i protiv njegovih nadređenih”, ističe Sandić.

KONFERENCIJA O TROŠENJU BUDŽETSKOG NOVCA

Podsjetimo da su iz Teniskog saveza Republike Srpske prije održavanja turnira obećali da će, kada turnir bude okončan, održati opširnu konferenciju za medije na kojoj će pričati o načinu na koji su potrošena sredstva iz budžeta. To je obećao predsjednik tog saveza Draško Milinović. Ta konferencija do danas nije održana.

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x