Oznaka korupcija

BiH treća zemlja u Evropi po korupciji

Da BiH ne napreduje u pogledu sprečavanja korupcije, pokazuje i posljednji Izvještaj GREKA. Od petnaest preporuka samo je jedna realizovana na zadovoljavajući način. Korupcija cvjeta, bez naznaka da će se to promijeniti. Malo smo više desno ili lijevo, ali ni…