Oznaka tradicija

Bosanska avlija i bašča

Piše: Mustafa Arslanović Bosanci su gradili lahke i vedre kuće, okružene zelenilom i baščama. Osim masivne kamene konstrukcije u prizemlju, karakterizira ih kombinacija drveta i ćerpića pri gradnji, a pokrivene su četverovodnim krovovima s pokrovom od šindre ili ćeramide. Od ulice…