Vrijeme je godišnjih odmora: U ovim zemljama građani BiH imaju pravo na besplatno liječenje

Podijelite ovaj članak:

Kalendarski je stiglo ljeto, a sezona godišnjih odmora u Bosni i Hercegovini i regionu odavno je počela. Građani su uvijek na oprezu kada je riječ o pripremama za put, kako zbog prikupljanja potrebne dokumentacije tako i zbog stvari koje mogu prenijeti preko granice.

Ali, šta je sa zdravstvenim osiguranjem i da li ste znali da, u zavisnosti gdje putujete, Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) pokriva sve troškove ukoliko vam je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje?

U slučaju nužde, ili da niste u potpunosti sigurni kako ostvariti to pravo, ekipa je istražila šta to građani moraju učiniti kada je u pitanju njihovo zdravstveno osiguranje prije polaska na put.

Na upit, iz Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, kazali su da građani sve zahtjeve za putno osiguranje mogu podnijeti u navedenom zavodu, te kako ostvariti ta prava u slučaju putovanja u inostranstvo.

Pravo na putno osiguranje

“Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (”Službene novine Federacije BiH”, br. 31/02), regulisani su uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika u inostranstvu.

Zahtjeve za izdavanje obrasca za putno osiguranje, osiguranici mogu podnijeti u Poslovnicama ZZOKS.

Uz zahtjev koji se uzima u Poslovnicama ZZO KS potrebno je priložiti potvrdu o ocjeni zdravstvenog stanja iz medicinske ustanove gdje se vodi zdravstveni karton, te dopunsku medicinsku dokumentaciju (samo u slučaju hroničnih oboljenja).

Pravo na putno osiguranje moguće je ostvariti do 30 dana u kalendarskoj godini”, naveli su iz zavoda.

Zemlje u kojima važi zdravstveno osiguranje

Zemlje sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Kanton Sarajevo ima sporazum su: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Njemačka, Austrija, Turska, Italija, Makedonija, Holandija, Belgija, Mađarska, Luksemburg i Češka Republika.

Korištenje zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inostranstvu se može realizovati uz potvrde predviđene za tu namjenu, a u skladu sa potpisanim konvencijama.

Zdravstvena legitimacija se koristi na području kantona u kojem je osiguranik prijavljen kod nadležnog zavoda za zdravstveno osiguranje i istu nije moguće koristiti u inostranstvu.

Pitanje u vezi potpisivanja sporazuma o zdravstvenom osiguranju bi trebalo uputiti prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH s obzirom na to da je pregovaranje i potpisivanje kovencija u njihovoj nadležnosti”, kazali su iz zavoda.

Kako ostvariti pravo na refundaciju

“Osiguranici uz izdati obrazac ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje bez plaćanja troškova.

Ukoliko se ipak desi da osiguranik plati troškove, a prethodno je izdat obrazac, ostvaruje pravo na refundaciju punih troškova pod uslovom da se radilo o hitnom medicinskom zbirnjavanju”, zaključuju iz zavoda.

Da li je neko zdravstveno osiguran ili ne, dokazuje se izdatom zdravstvenom legitimacijom nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Zdravstvena legitimacija mora biti ovjerena u kantonalnom zavodu za svaki mjesec u kojem se koristi zdravstvena zaštita.

Kako postati osiguranik i koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja?

Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97 i 7/02) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Da bi se koristilo pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.

Osiguranik se postaje:

po osnovu rada (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim predstavništvima, zemljoradnici),
korisnici penzija,
nezaposlena lica pod uslovima iz Zakona,
lica kojim je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog i civilnog invalida rata,
lica koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje
Osigurana lica su članovi porodice osiguranika i to:

supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad( i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava,
unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.
Obveznici obračunavanja i uplate doprinosa su utvrđeni članom 86. Zakona i Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:11/00).

Navedenom Odlukom, regulisano je pravo na zdravstveno osiguranje kao i obveznik obračuna i uplate doprinosa i nekih kategorija lica koje Zakon nije predvidio. Tako, npr. ako se radi o licima starijim od 65 godina koji nisu osigurani ni po kojem drugom osnovu, svojstvo osiguranika se stiče putem nadležog organa općine,
ako se radi o učenicima odnosno studentima koji nisu osigurani ni po kojem drugom osnovu, svojstvo osiguranika se stiče putem Ministarstva obrazovanja Kantona, i dr.

Krajina.ba

Subscribe
Notify of

1 Komentar
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Vrijeme je godišnjih odmora: U ovim zemljama građani BiH imaju pravo na besplatno liječenje […]

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x